Utbildning ger sin bild av den gångna säsongen 2023

Publicerad
Utb Knäkontroll
Ledare inom Svensk Innebandy ska bidra till att så många som möjligt är aktiva i innebandyn så länge som möjligt. Med välutbildade ledare är vi övertygade om att fler väljer att fortsätta utöva vår sport längre och fler ledare än någonsin går utbildning.


Ett fantastiskt utbildningsår!

Totalt utbildades 1 515 ledare i distriktet på någon av ledarutbildningarna i Svensk Innebandys Utbildningsstruktur. Det ger en ökning med hela 25% jämfört med föregående säsong. Det är glädjande att våra föreningar tycker att utbildade ledare är viktigt och satsar på de olika utbildningar som erbjuds.

Även domarutbildningarna har varit välbesökta. Totalt utbildades 97 nya distrikts- och ungdomsdomare och 429 matchledare.

Stort tack till alla duktiga och kompetenta instruktörer som ser till att utbildningarna håller hög kvalité och som inspirerar och motiverar våra ledare och domare i distriktet!


Lansering av nya fortbildningar
Under hösten lanserades fortbildningarna Innebandyfys, Knäkontroll, Lekens Betydelse och Träningsplanering. Samtliga utbildningar är halvdagarsutbildningar och blev väldigt uppskattade och populära att delta på.

För att ytterligare utveckla och stärka ledare inom Svensk Innebandy har flera insatser gjorts under säsongen. Bland annat har möten, både fysiska och digitala, med Svenska Innebandyförbundet och representanter från distrikten arrangerats där bland annat utvärdering av befintliga och planering av nya utbildningar skett. Till hösten 2023 lanserar förutom nya fortbildningar även Målvakten Svart och Steg 2 Röd.


SM-konvent Svart Utbildning
I samband med SM-finalen arrangerades det årliga SM-konventet på Bosön. Detta år utökades konventet med en Parakonferens samt en utbildning på svart nivå. De ledare som deltog på svart utbildning gavs fördjupade kunskaper om de nya fysiologiska riktlinjerna, Knäkontroll+ och spelidé. Det var även ett tillfälle att få utbyta inspiration och erfarenheter med andra ledare. Totalt deltog 120 personer från föreningar runt om i innebandysverige på konventet som avslutades med att kolla på SM-finalen i Avicii Arena.

Publicerad av Mathias Wegnebring

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS