Önskemål kring sammandrag i Schyssta Cupen 2022-2023

Publicerad
20210926 122954 Ba 8083

Som vi tidigare publicerat så sker en större förändring av Schyssta Cupen till kommande säsong, läs mer om det HÄR.

I det nya konceptet presenterar vi nio stycken omgångar där föreningar kommer arrangera sammandrag. Sammandragen förläggs i existerande matchblock för föreningen och ett sammandrag innefattar åtta stycken lag som fördelas på två planer under två timmar.

Standardsammandraget kommer att ligga på två till fyra timmar men kan utökas om föreningen önskar. Beroende på föreningen storlek, tillgång till hall samt målburar kommer antalet sammandrag över säsongen skilja sig från förening till förening. Föreningarna har givetvis möjlighet att påverka längden samt antalet sammandrag som föreningen ansvarar för under säsongen.

Föreningarna behöver inte ansöka om extra tid hos kommunen för Schyssta Cupen om man vill genomföra standardupplägget. Önskar man dock att arrangera större sammandrag som pågår under en heldag så kan det vara klokt att i dialog med StIBF välja ut en av de nio omgångarna och därefter ansöka om extra tid hos kommunen.

När det gäller önskemål från föreningar om sammandrag specifika helger, antal sammandrag osv, så tar vi gärna emot dessa önskemål så tidigt som möjligt.

Tävlingsavdelningen genomför serieläggning för ordinarie seriespel under juni månad. Vill er föreningen påverka sammandragen i Schyssta Cupen bör detta göras innan serieläggningens start. StIBF kommer försöka tillgodose samtliga önskemål men vi kan inte garantera något.

Nedan presenteras en tidslinje för att få en bättre överblick av ny Schyssta Cupen.

Tidslinje förening (Exempel på hur det kommer se ut från inbjudan fram till första sammandraget)

 • April-maj – föreningen inkommer med önskemål om hemmahall samt antal Schyssta Cupen målburar som finns tillgängliga.
 • April – möjligheten att anmäla lag till omgångarna öppnar, deadline för anmälan är tre veckor innan respektive omgång.
 • Maj – föreningen inkommer med önskemål om man önskar välja ut specifika omgångar (av de nio stycken tillgängliga) där man vill arrangera sammandrag.
 • Maj – StIBF bjuder in till informationsträff för föreningar samt ambassadörer för information om nya upplägget  Schyssta Cupen.
 • September 18:e – deadline för anmälan till första sammandraget 8-9/10.
 • September 20:e – StIBF meddelar föreningarna vilka som tilldelats sammandrag inför helgen 8-9/10.
 • September 27-29:e – StIBF skickar ut spelscheman till samtliga lag och arrangörer inför helgen 8-9/10.
 • Oktober 3:e – arrangörsförening får ansvar att hantera ev avhopp/förfrågningar om sammandraget osv.
 • Oktober 8:e eller 9:e – föreningen ansvarar för att sargen är uppsatt, att domare är på plats samt att samtliga lag anmälda till deras sammandrag får spela tre stycken matcher.

Processen upprepas inför säsongens samtliga nio arrangemang. 

Tidslinje lag

 • September – StIBF bjuder in till uppstartsmöte för ledare på grön nivå. Presentation av nya upplägget för Schyssta Cupen samt annan viktig info.
 • September 18:e – deadline för anmälan till första sammandraget 8-9/10. Vid anmälan anges diverse önskemål. Exempel: om träningsgruppen anmäler tre stycken lag till helgen 8-9/10 så kan man ange att samtliga lag vill åka till samma sammandrag eller separata. Man kan även ange om man vill undvika krockar mellan t.ex. två av lagen. Man kan även ange om man föredrar matcher på lördagen eller söndagen. StIBF kan inte garantera att samtliga önskemål tillgodoses men vi gör vårt bästa.
 • September 20:e – StIBF meddelar lagen vilket sammandrag samt dag de är placerade i inför helgen 8-9/10.
 • September 25:e - Lag som avanmäler sig med mindre än två veckors framförhållning till sammandragen debiteras med 400:- per avanmält lag. Detta av respekt för arrangörer samt deltagande lag.
 • September 27-29:e – StIBF skickar ut spelscheman till samtliga lag och arrangörer inför helgen 8-9/10.

Processen upprepas inför säsongens samtliga nio arrangemang.

Publicerad av Mathias Wegnebring

Dela
Samarbetspartners

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS