Ny regelbok från 1 juli

Publicerad
Domare Pipa

Svensk Innebandy uppdaterar sin regelbok. 2+2-minuters utvisning ersätter 5-minuters utvisning och termerna mindre (2 min) och större (2+2 min) lagstraff införs. Ny terminologi kring fysiska förseelser börjar användas och en spelare tillåts sparka bollen mer än en gång. Det är några av de nya regeländringarna som träder i kraft från 1 juli 2022 och gäller de kommande fyra åren.  

Processen med att utveckla den nya upplagan av regelboken startade 2020 när alla medlemsländer kunde föreslå regelförändringar till Internationella Innebandyförbundet.  

En referensgrupp bestående av representanter från Internationella Innebandyförbundet, IFF:s Rules and Competition Committee (RACC), spelar- och tränarrepresentanter samt IFF:s regelgrupp beslutade sedan vilka förslag som skulle testas, analyseras vidare och eventuellt implementeras. Efter ett antal remissrundor till medlemsländerna och referensgruppen är vi nu framme vid att den nya regelboken ska tas i bruk.  
 
– Målet med varje upplaga är att utveckla innebandyn på ett positivt sätt på alla plan och samtidigt göra reglerna lättare att förstå. Jag tycker att den här utgåvan helt klart uppfyller det målet, säger Martin Klabere, ordförande i RACC och styrelseledamot i Svenska Innebandyförbundet.  
 
Den nya regelboken innebär en hel del uppdateringar av såväl redaktionella delar, som regeländringar. En av de större förändringarna är att 5 minuters utvisning nu permanent ersätts av 2+2 minuter.  
 
– De senaste två säsongerna testade vi i förbundsserierna att ersätta utvisningen på 5 minuter med en utvisning på 2+2 minuter, med förhoppning att fler förseelser blir korrekt bestraffade och att spelarna på sikt anpassar sig och att vi får bort en del av de grövre förseelserna. Testet föll väl ut och nu implementeras det i hela innebandyvärlden på alla nivåer, säger Svensk Innebandys domarkoordinator Mattias Linell, som även sitter i Internationella Innebandyförbundets regelgrupp. 
 
Övriga noterbara regeländringar:  

  • Ny terminologi för fysiska förseelser. Formuleringarna i reglerna om fysiska förseelser var inkonsekventa och därför svåra att förstå och översätta korrekt. I de nya reglerna införs på svenska de fyra nyckelorden: oaktsam, vårdslös, våldsam och brutal, vilket motsvarar de fyra straffnivåerna: Mindre lagstraff (2 minuter), Större lagstraff (2+2 minuter) samt Lindrigt och Grovt matchstraff. 
  • Tillåtet att lämna en trasig klubba och byta. Om en spelare slår sönder sin klubba behöver denne inte längre hämta sina avslagna delar, utan kan springa och byta direkt. Det är dock fortfarande inte tillåtet att delta i spelet utan eller med en trasig klubba.  
  • En spelare tillåts sparka bollen mer än en gång.  En förändring som är ett naturligt steg efter att fotpass togs bort 2018 och som man hoppas kommer ytterligare att förbättra spelflödet.   
  • Frislag efter avvaktande utvisning. Om felande lag på ett korrekt sätt vinner bollen under en avvaktande utvisning ska spelet återupptas med frislag till icke felande lag på närmaste tekningspunkt.  
  • Tekniskt, Lindrigt och Grovt matchstraff. Matchstraffen delas upp och får nya benämningar. Alla matchstraff förutom tekniska, såsom tex ej godkänd klubba, kommer att leda till minst en matchs avstängning.  
  • Nytt matchstraff. Att komma in från avbytarbänken och delta i en pågående konfrontation på spelplanen ger matchstraff.  

Svenska Innebandyförbundet och distriktsförbunden genomför sina domarutbildningar under augusti och september. Mer detaljer om regelförändringarna och dess tillämpningar kommer i samband med dessa.  
 
Regelboken är giltig från 1 juli 2022-2026 och finns att köpa som tryckt bok här: https://www.sisuforlag.se/produkt/svenska-innebandyforbundets-regelhandbok/ eller som pdf här: https://innebandy.se/media/21397/regelhandboken-2022-2026.pdf

Publicerad av Mathias Wegnebring

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS