Här kan ni läsa om säsongens utvecklingsarbete

Publicerad
Sibf Var Forening Vill Kontakt Omslag 1900X1267
Utvecklingsarbetet under säsongen har präglats av att ta ytterligare steg i att konkretisera handlingsplaner och åtgärder kopplat till innebandyn vill, både nationellt och regionalt.

Parainnebandy
 Inkluderingsprocessen tillsammans med Parainnebandy har under året tagit nya steg. Förutom det lokala arbetet, med bäst i stan samt tvärgrupper mellan förbunden har personal från kansliet varit delaktiga i två nationella arbetsgrupper (tävling och kommunikation) med regelbundna träffar i syfte att följa avsiktsförklaringens olika steg mot en fulländad inkludering. Arbetet drivs av Svenska Innebandyförbundet och förväntas vara färdigt under 2025. 

Farewell-party med damlandslaget
Då damlandslaget placerat sitt uppladdningsläger inför VM i Singapore i K-Rauta Arena valde förbundet, i samarbete med Täby FC, att anordna en avskedsfest under en träning den 25 november med spelarpresentationer, intervjuer, funzone samt tävlingar för publiken. 

Vi kan konstatera att intresset för innebandyn i Stockholm är stort och eventet lyckat då eventet fick lapp på luckan (ca 600 personer) och över 100 personer på kölista. Stort tack till Täby FC som agerade värd. 

Ungdomsråd
Under februari månad samlades representanter från Duvbo IK, Järfälla Bele IBK, Hammarby IF IBF, Nacka IBK samt Täby FC i RF-SISU:s lokaler för att under en hel kväll diskutera ungdomsdelaktighet och ungdomsråd. Föreningarna deltog med både representanter från styrelsen och ungdomar, tänkta att arbeta i ungdomsrådet. Kvällen blev både intressant och lärorik, där vi inledde kvällen med att dela upp styrelserepresentanter och ungdomarna i var sitt rum där de fick sätta ramarna för ett framtida ungdomsråd. 

Därefter samlades hela gruppen och diskuterade svaren, svårigheterna och möjligheterna. 

På plats under kvällen fick vi också lyssna till ett ungdomsråd från ridsporten. 

Vi kan konstatera att föreningarna i distriktet dels borde ha ungdomsråd, men också att vi ibland gör det svårare än det är. Vår tillit borde ges alla barn och ungdomar i föreningslivet - de är vår främsta resurs.

Växthuset sjösattes
Med pandemin bakom oss har innebandyn som sport behövt och behöver fortsatt kraftsamla för att rekrytera och behålla spelare. Sedan pandemins slut har distriktet minskat antalet licenser med ca 1 000 utövare upp till 16 år, något som är oroväckande. 

Som en del i detta skickade förbundet ut över 45 000 brev till 6-åringar i distriktet under 2022, något som mottogs bra, då över 1 000 personer svarade på intresseanmälan. 

Som ett nästa steg i denna satsning anställdes Mårten Engström (från november 2023), med primära uppgift att hjälpa föreningar i rekryteringsarbetet. 

Satsningen riktar sig till spelare på grön och blå nivå och kan delas upp i fyra olika spår: Verktyg och mallar till föreningarna, skolbesök och skolsamverkan, föreningsprojekt (innebandyskolan) samt en översyn av Schyssta Cupen. 

Under det halvår Mårten varit anställd har 19 föreningsprojekt initierats och över 400 skolungdomar har testat på innebandy tillsammans med Mårten, från förskoleklasser till årskurs 3.  

Vi hoppas att alla föreningar, tillsammans med förbundet vill kraftsamla och få fler barn och ungdomar att börja spela innebandy. 

Stockholm med hjärtat
Under året presenterade Stockholms Innebandyförbund en ny positionering och ett sätt att 
tänka och vara. Med Stockholm med hjärtat som tilltal vill vi placera allt det fina innebandyn bidrar med till i samhället och är ett sätt för oss att säkerställa innebandyns kärnvärden. 

Under året arrangerade vi bland annat en heldagskonferens med över 30 deltagare från 20 föreningar på Scandic Alvik där vi varvade diskussioner om schysst innebandy, hur vi mår som ideella eldsjälar samt hade en workshop om ärendehantering och trygg innebandy. 

Innan vi avslutade dagen med en gemensam middag fick vi lyssna till Patrick Torneus, som berättade hur de som poliser tänker, agerar och förebygger ungdomar från att hamna i kriminalitet genom att visa omtanke, respekt och hopp. 

Vidare har vi under året bearbetat rapporten ”hur mår vi egentligen”, som är resultatet av den enkätundersökning som gick ut till samtliga styrelsemedlemmar i distriktets föreningar. Enkäten gav oss en tydlig bild över hur mycket folk engagerar sig, vilka typer av personer som brukar engagera sig samt vilket förhållande dessa har till innebandy. Den typiske organisationsledare i distriktet är 48 år gammal, heltidsarbetande, men lägger ändå ca tio timmar i veckan på sitt uppdrag samt har aktiva barn i föreningen.

Stopp - det här är inte okej
Som en del i Stockholm med hjärtat har förbundet velat se över hur olika målgrupper i distriktet mår i syfte att kunna förändra och skapa en större förståelse. Bland annat har vi arrangerat ett tjejnätverk 2023, gjort en enkätundersökning med organisationsledare (Hur mår vi egentligen?) samt under vintern 2024 tillfrågat samtliga förbundsdomare hur de ser på hallklimatet. 

Över 150 domare besvarade enkäten, vilket är glädjande. Av resultaten hittar vi bland annat att 49,35 % blivit verbalt kränkta de senaste två säsongerna, att det är ledarna i båset som står för den största delen av kränkningarna (41,67 %) men att man ändå anser att hallklimatet generellt ses som god i distriktet, där den genomsnittliga skattningen hamnar på 7.04 i en 10-gradig skala.  

Resultatet av enkäten presenterades bland annat genom publiceringen av rapporten i sin helhet, men även genom en kampanj på förbundets sociala medier där utdrag från rapporten lyftes under fyra veckor. 

Då intresset för rapporten var stort, samt att vi fann ett behov av att utbilda ledarna i regel-
kunskap bäddade vi ihop dessa två frågor och skapade en utbildning, som arrangerades fyra gånger för totalt över 100 ledare på blå, röd och svart nivå. 

Under utbildningen gicks rapporten igenom, ledarna fick diskutera frågor om hallklimatet samt fick en regelgenomgång.   

Publicerad av Mathias Wegnebring

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS