Vad är en övergång?

En övergång sker alltid på spelarens initiativ. Föreningsbyte kan orsakas av olika anledningar vilket kan vara t.ex. flytt, sociala omständigheter, tränarbrist, spelarbrist mm.

Vad är en värvning?

En värvning sker alltid på föreningens initiativ.

Värvning av spelare får tidigast ske efter avslutad säsong det året spelaren lämnar den röda nivån vilket i kronologisk ålder innebär 16 år. 

Efter avslutad säsong 2022/2023 gäller det spelare födda 2006 och äldre. Efter avslutad säsong 2023/2024 gäller det spelare födda 2007 och äldre.

En spelare har kontaktat en ledare i min förening och vill spela hos oss. Hur gör jag?

Övergångsansvarig/kanslist/ordförande eller annan utsedd person (ej ledaren) kontaktar föreningen som spelaren representerar. Därefter förs en diskussion mellan föreningarna gällande föreningsbytet. Vilka bakomliggande skäl finns det? Därefter kan övergången genomföras.

Min förening vill värva en spelare från en annan förening. Hur skall vi gå tillväga?

Övergångsansvarig/sportchef eller annan utsedd person i föreningen kontaktar spelarens förening om att kontakt kommer tas med spelaren.

Är spelaren över 18 år kontaktas sedan spelaren. Är spelaren 16-18 år kontaktas spelaren målsman. Är spelaren under 16 år skall inga värvningar ske.

En ledare kontaktar 15 åriga spelare från vår förening i sociala media och vill erbjuda dem en plats i dennes lag. Hur ska vi som förening agera?

Värvningsansvarig/ordförande/utsedd person kontaktar motsvarande roll i ledarens förening. Har ledarens förenings undertecknat policyn bryter man mot överenskommet förhållningssätt gällande värvningar.

Vi vill ha en öppen provträning för vårt 07-lag. Får vi det?

Självklart får föreningen genomföra en öppen provträning.

Däremot skall man enligt värvningspolicyn inte kontakta redan aktiva spelare i andra föreningar utan intresset för provträning ska ske utifrån spelarens egen önskan.

Information riktad till spelare och grupper i andra föreningar anses som värvningsförsök. Om en spelare kontaktar föreningen som skall genomföra provträningen ska utsedd person i föreningen kontakta spelarens förening.

En spelare som skall flytta till min föreningskommun hör av sig och vill spela med oss. Hur ska min förening agera.

Värvningsansvarig/ordförande/utsedd person kontaktar motsvarande person i spelarens förening och diskuterar situationen. Därefter kan en övergång göras.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS