Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Organisation

Organisation

Distriktslagsorganisationen är en sammansättning av förbundsanställd personal samt ideellt engagerade personer med förtroendeuppdraget att leda och utveckla DiL-verksamheten. Gruppens huvudsakliga uppgift är att driva DiL-verksamheten som ett talang- och spelarutvecklingprogram där utbildning har större fokus än sportsliga resultat.

Daniel Kölborn - Distriktslagsfrågor
Tel: 08-564 889 49
E-post: daniel.kolborn@innebandy.se

Mathias Wegnebring
Tel: 08-564 889 57
E-post: mathias.Wegnebring@Innebandy.se

Alexander Vestman - Sportchef
Tel: 073-971 10 36
Mejl: avestman@gmail.com