Vi har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom innebandyns verksamhet.

När

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Lagringsperiod

Behöriga

Beställa/
tilldelas iBIS-konto

 

namn, personnummer, kontaktuppgifter, kön, bilder, uppgifter om medlemskap och licens samt konto- och betalningsinformation

Avtal om Medlemskap.

 

Alla uppgifter sparas under den aktiva medlemstiden. Därefter görs en automatisk radering.

Förbund

Förening

iBIS Förening

(förenings- och förbunds- tävlingsadm)

namn, personnummer, kontaktuppgifter, kön, bilder, uppgifter om medlemskap och licens samt konto- och betalningsinformation

Avtal om Medlemskap.

 

Alla uppgifter sparas under den aktiva medlemstiden. Därefter görs en automatisk radering.

Förbund

Förening

iBIS Domare

(förenings- och förbunds- tävlingsadm)

namn, personnummer, kontaktuppgifter, kön, bilder, uppgifter om medlemskap och licens samt konto- och betalningsinformation

Avtal om Medlemskap.

 

Alla uppgifter sparas under den aktiva medlemstiden. Därefter görs en automatisk radering.

Förbund

Förening

iBIS Förbund

(förenings- och förbunds- tävlingsadm)

namn, personnummer, kontaktuppgifter, kön, bilder, uppgifter om medlemskap och licens samt konto- och betalningsinformation

Avtal om Medlemskap.

 

Alla uppgifter sparas under den aktiva medlemstiden. Därefter görs en automatisk radering.

Förbund

Förening

Licens/
försäkring

namn, personnummer, kontaktuppgifter, kön, uppgifter om medlemskap och licens

Avtal om Medlemskap.

Rättslig förpliktelse.

Alla uppgifter sparas under den aktiva medlemstiden. Därefter görs en automatisk radering.

Förbund

Försäkringspart

Fördelning av statliga stöd

namn, personnummer, kontaktuppgifter, kön, konto/betalningsnummer, föräldrar/barn

Rättslig förpliktelse

 

Så länge behov finns att fullgöra våra förpliktelser.

Förbund

Förening

Myndigheter

 

Bidrags-hantering

namn, personnummer, kontaktuppgifter, kön, uppgifter om medlemskap och licens.

Rättslig förpliktelse

Alla uppgifter sparas under den aktiva medlemstiden. Därefter görs en automatisk radering.

Förbund

Statistik och forskning

Födelseår och månad, kön, län, licenstyp, uppgifter om medlemskap och licens

Avtal om Medlemskap.

Allmänt intresse

Alla uppgifter sparas under den aktiva medlemstiden. Därefter görs en automatisk radering.

Förbund

Anmälan till utbildningar, träffar och resor

namn, personnummer, kontaktuppgifter, kön, uppgifter om medlemskap och licens samt konto- och betalningsinformation, specialkost, reseuppgifter

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansiering, annars Samtycke

Alla uppgifter sparas under den aktiva medlemstiden. Därefter görs en automatisk radering.

Förbund

Förening

*/se bilaga 2

Anmälan till NIU/RIG

 

Rättslig förpliktelse

Samtycke

Alla uppgifter sparas under den aktiva medlemstiden. Därefter görs en automatisk radering.

Förbund

Förening

Skola?

 

Kontakt med andra föreningar, förbund, funktionärer eller myndigheter

namn, kontakt-uppgifter och de uppgifter du anger.

Avtal om Medlemskap

 

Alla uppgifter sparas under den aktiva medlemstiden. Därefter görs en automatisk radering.

 

Favoriter på hemsidan

Facebook-inloggningsuppgifter

Intresseavvägning

Samtycke

 

Uppgifterna sparas så länge samtycket gäller.

Förbund

Facebook

Besök på hemsidor

IP-adress/nr, geografisk position.

Intresseavvägning

Samtycke

Uppgifterna sparas så länge samtycket gäller.

Förbund

Förening

Andra myndigheter

Publicering av material på hemsidor

Namn, bilder, uppgifter om medlemskap och licens

Intresseavvägning

Samtycke

Uppgifterna sparas så länge samtycket gäller.

Förbund

Förening

Andra myndigheter

Mobila tjänster/
appar

Namn, inloggningsuppgifter, IP-nummer och IP-adress.

Avtal om Medlemskap

Samtycke

Alla uppgifter sparas under den aktiva medlemstiden. Därefter görs en automatisk radering.

Cookies går att radera.

Förbund

Tillträdes-förbud/störning av ordning

Namn, bild, personnummer, lagtillhörighet

Rättslig förpliktelse

Så länge behov finns att fullgöra våra förpliktelser.

Förbund

 

Otillåten påverkan

Namn, bild, personnummer, lagtillhörighet

Rättslig förpliktelse

Så länge behov finns att fullgöra våra förpliktelser.

Förbund

 

Representa-tionsspelare

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, kön, uppgifter om medlemskap och licens, kläd-/skouppgifter, fysisk prestation, hälsoprofiler, bilder

Avtal om Medlemskap

Allmänt intresse

Så länge behov finns att fullgöra våra förpliktelser.

Förbund
* Tredje land (Landslagsuppdrag)

 

Utbetalning funktionärer

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, konto- och betalningsinformation

Intresseavvägning

Samtycke

Så länge behov finns att fullgöra våra förpliktelser.

Förbund

Förening

Myndigheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS