Här kan ni läsa om säsongens utvecklingsarbete 2021

Publicerad
Här kan ni läsa om säsongens utvecklingsarbete

Det sägs att tiden går fort när man har roligt, och på utvecklingsavdelningen kunde man under året snabbt konstatera att hela tio år gått sedan Svensk Innebandy gemensamt lanserade och sjösatte utvecklingsmodellen SIU (Svensk Innebandys
Utvecklingsmodell).

En modell som under åren legat till grund för alla förändringar, beslut och riktlinjer inom alla områden. Med en ny tävlingsstruktur, utbildningsstruktur och generell spelarutvecklingsfilosofi har innebandyn tagit stora steg. Den senaste större förändringar var den under året implementerade spelformen på Blå nivå, med minskad plan och färre spelare och nytt regelverk.

Vidare är det glädjande att föreningarna i distriktet ständigt fortsätter sitt arbete med att skapa så bra förutsättningar som möjligt för det livslånga idrottandet. Utöver detta har året präglats av flertalet större träffar, där vi nedan valt att lyfta ut några guldkorn.

Unga ledare konvent
Den 19-20 februari samlades, av föreningarna 18 nominerade unga ledare, på Bosön för att utbildas, utvecklas och dela erfarenheter. Det är mycket glädjande att föreningarna satsar på sina unga ledare. Ett flertal föreningar arrangerar årligen program för unga ledare och årets konvent var ett sätt för föreningarna att premiera de ledare som bidragit extra till föreningslivet. Under konventet gästade bland annat Åsa ”Kotten” Karlsson (Svenska Damlandslaget), Michael Nilsson (AIK Fotboll) samt Malin Bölander (Svenska Skolidrotts-
förbundet).

SM-konvent
I samband med SM-finalen arrangerades ett
konvent, tillsammans med Svenska Innebandy-
förbundet, för organisationsledare med 45 deltagare från hela landet. Under dagarna fick deltagarna lyssna till sju föreläsare inom bland annat normer, maskulinitet, idrottens nya riktlinjer, parainnebandy samt fifty/fifty. Stockholm representerades av 18 deltagare från sju föreningar.

Återstartsstöd
Med efterspelet av pandemin har idrotten fördelats olika former av medel i syfte att arbeta med ny- och återrekrytering. Under året som gått har föreningarna fått möjlighet att vara kreativa, testa nya saker samt skapat olika projekt i syfte att rekrytera och behålla spelare. För att sammanfatta beviljade medel kan man dela upp stödet genom två olika fördelningspotter, där Svenska Innebandyförbundet varit huvudman för en och Stockholms Innebandyförbund för en.

Totalt har 15 föreningar tilldelats medel: Svenska Innebandyförbundet: 282 100 kronor.

Beviljade medel från Stockholms Innebandyförbundet: 209 100 kronor.

Föreningar som fått stöd: IK Frej Täby IBF, AIK IBF, Danderyds SK IBF, Duvbo IK, Ekerö IK, Nacka IBK, Vallentuna IBK, Värmdö IF, Täby FC, IBF Offensiv Lidingö, FBI Tullinge, Töjnan IBK, Tyresö Trollbäcken IBK, IK Malmen, Hässelby SK IBK,

Kansliträffar
Under året har föreningsanställda träffat varandra samt personal från förbundet genom så kallade kansliträffar under två tillfällen. Första träffen arrangerades på Scandic Alvik och fungerade som en säsongsuppstart med fokus på återstartsstödet.

Under den andra träffen hälsade vi på hos Sköndals IK på Farsta Gård och diskuterade Schyssta Cupens nya upplägg och struktur. Det är glädjande att det finns så många föreningsanställda i distriktet. Ni är alla en viktig pusselbit och bidrar dagligen till barn, ungdomar och vuxnas idrottande.  

Sportchefsforum
I takt med att allt fler föreningar tillsatt rollen sportchef uppkom ett behov att mötas och enas om rollens uppgifter, syften och möjligheter. Detta gjordes genom skapandet av ett sportchefsforum, där hittills 22 personer varit delaktiga. Under året arrangerades två digitala träffar samt fick ställa in en fysisk träff.  Under första träffen diskuterades rollens uppgifter, syften samt en workshop i vilka behov och hjälp deltagarna önskade. Under andra träffen presenterade Warberg IC klubbchef Emil Risberg föreningens arbetssätt och strategi, i syfte att ge distriktets sportchefer inspiration och motivation. Att allt fler föreningar besitter en sportchef är både spännande och intressant och något som vi ser fram emot att följa.

Parainnebandy
Sedan Svensk Innebandy skrivit på avsiktsförklaringen med Parasportförbundet har Stockholms Innebandyförbund och Parasport Stockholm utökat sitt samarbete ytterligare. Det har bland annat märks genom att vi under året:

Skapat ett samverkansform där representanter från Svensk Innebandy, Parasport Stockholm samt Stockholms Innebandyförbund träffats regelbundet i syfte att diskutera vilka behov, möjligheter och utbildningsåtgärder som behövs för att lättare inkludera alla i innebandyn. 

För första gången har parainnebandy deltagit i Bäst i Stan. Genom gruppspel i Kungsängen samt finalspel i Eriksdalshallen kunde Bålsta FBC Mix (B-klass) samt Bergfoten IBK (A-klass) koras till segrare.

Startat upp ett paranätverk för representanter från föreningar och förbund i syfte att skapa en samsyn. Under årets arrangerades en träff med 19 deltagare. Tanken är att detta forum ska träffas halvårsvis.  

Ett extra tack vill riktas till Peter Melander, sakkunnig inom Parasport på RF-SISU, som fungerat som katalysator och processledare för inkluderingsprocessen. 

Uppstartsträffar på Grön och Blå nivå
Under flera år har förbundets personal i större utsträckning velat välkomna nya aktivitetsledare i syfte att informera, diskutera och tillsammans utveckla innebandyn i Stockholm, något som dock varit svårt att få till. Men i och med pandemins automatiserande inlärning av digitala verktyg kunde vi under september månad arrangera två uppstartsträffar för ledare på Grön och Blå nivå.

Under träffarna diskuterades Innebandyn Vill, matchspelet, domare/matchledare samt ledarens betydelse. Vi är mycket glada och tacksamma att över 120 personer deltog i träffarna och vi kan inte nog betona vikten av att ha engagerade, kunniga och motiverade ledare i hallarna. Tack för det
arbete ni lägger ner!

RF-SISU Stockholm
Under året som gått har vi tackat av Stefan Ålander och välkomnat Stina Gällroos som ny konsulent för innebandyn. På sedvanligt vis har RF-SISU varit distriktet behjälpligt inom utbildning, utveckling och föreningsutveckling. 

Publicerad av Administrator

Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS