Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Anmälan öppen till Spelarutvecklingen 20/21

Nu är anmälan till Spelarutvecklingen säsongen 2020/2021 öppen!

Syftet med Skånes Innebandyförbunds Spelarutveckling är att utbilda och utveckla våra spelare på röd nivå 13-16 år. Spelarutvecklingen är öppen för ALLA licensierade spelare i skånska föreningar och upplägget/innehållet är framtaget i enlighet med Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU).  

Här kan du läsa mer om innehåll, upplägg, kostnad m.m. för respektive åldersgrupp:

Spelarutveckling Flickor/Pojkar 13 (födda 2007)

Spelarutveckling Flickor/Pojkar 14 (födda 2006)

Spelarutveckling Flickor/Pojkar 15 (födda 2005)

Spelarutveckling/Skånelag Flickor/Pojkar 16 (födda 2004)

Anmälan till spelarutvecklingen gör du här.
Sista anmälningsdag är 20 mars!

Ett analysarbete genomfördes på vår Spelarutveckling inför säsongen 19/20 för att genom denna kunna utveckla och göra Spelarutvecklingen ännu bättre. Den största förändringen är innehållet på samlingarna där träningsinnehållet utgår ifrån Svensk Innebandys spelmodell. Det finns en röd tråd genom både inom åldersklasserna och mellan åldersklasserna.

Med vår Spelarutveckling vill vi ta ansvar för utvecklingen av skånsk innebandy och aktivt vara med och utveckla individerna på röd nivå. Detta gör vi genom att vara mer än en sport och med detta menar vi att spelarna som är med ska få ut något mer än bara kvalitativa innebandyträningar. Vid varje samling kommer vi förutom innebandyträningar genomföra föreläsningar och diskussioner kring ämnen som exempelvis fysträning, den mentala hälsan och hälsa/kost.

Vi vill betona och understryka att spelarutvecklingen är en kompletterande utbildning till den som redan sker ute i föreningarna genom träningar och seriespel. Vår ambition är att ha spelarutvecklingsträffar med hög kvalitet där deltagarna får med sig såväl nya innebandyintryck som nya vänner.
Alla som gillar att spela innebandy är välkommen på vår spelarutveckling!

short_text    Skrivet av Ellen Tillman 12 februari 2020