Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Utmärkelser

UTMÄRKELSER

<--- Se tidigare vinnare via de blå länkarna ute till vänster.

De utmärkelser Upplands Innebandyförbund kan erbjuda delas in i två kategorier:

1. Upplands Innebandyförbund delar varje säsong ut priser till de föreningar, spelare och domare som svarat för säsongens främsta insatser.

2. Dessutom finns det utmärkelser föreningar kan ansöka om från Upplands Innebandyförbund.

Följande utmärkelser delar förbundet ut varje säsong             

Årets ledare/tränare                  
Priset tilldelas den idrottsledare som under det gångna året visat på stort ledarskap både inom och utanför innebandyns arena.

Årets förening                                
Förening som arbetar med Idrotten vill, Innebandyn vill, Svensk innebandys utvecklingsmodell och som har barn-, ungdoms- och seniorverksamhet. Föreningen skall följa de centrala riktlinjerna gällande svensk innebandy. Föreningen ska tydligt visa vilka värden föreningen vill förknippas med. Man skall följa upplands Innebandyförbunds samtliga policys.

Årets damspelare                         
Priset går till den damspelare vars samlade insatser under året meriterar henne till årets främsta kvinnliga idrottare eller som utfört en särskild imponerande och enastående idrottslig insats.

Årets herrspelare                          
Priset går till den herrspelare vars samlade insatser under året meriterar honom till årets främsta manliga idrottare eller som utfört en särskild imponerande och enastående idrottslig insats.

Årets stjärnskott                           
Priset går till den ungdom som varit ett gott föredöme i sin idrott och visat god kamratskap samt genomfört goda idrottsprestationer.

Innebandyprofil i Uppland     
Priset går till den person som genom sitt engagemang skapat beundran och respekt och vars bestående insatser berikat idrotten innebandy i Uppland.

Årets domare/par i Uppland                              
Har dömt minst två säsonger på en högre nivå i Uppland. Har god kommunikation med lag och spelare samt en positiv och seriös inställning till uppdraget. Har hållit en hög och jämn nivå under hela säsongen, oavsett vilka serier som paret dömt.

Årets domarkomet i Uppland    
Har dömt högst två säsonger på distriktsnivå. Är engagerad på och utanför planen med en positiv inställning till innebandy. Visar stor vilja att utvecklas.  

För samtliga utmärkelser krävs det att: 

Man är eller har varit verksam inom Upplands Innebandyförbunds administrerade verksamhet i distriktet. 
Utmärkelserna gäller inte för lag/spelare/ledare/domare i förbundsserierna.  
Upplands Innebandyförbund delar varje säsong ut ett antal utmärkelser i samband med Ungdoms-DM. 
Samtliga utmärkelser utdelas vid ett och samma tillfälle.

Ansök om utmärkelse!

Följande utmärkelser ansöker föreningarna om via denna blankett:
Ansökningsblankett

DIPLOM
Diplomet kan tilldelas en förening som varit ansluten till Upplands Innebandyförbund i minst 15 år och utfört en gagnande verksamhet för uppländsk innebandy. Diplomet kan också tilldelas enskild person som varit eller är verksam i föreningen i minst 10 år och utfört en gagnande verksamhet för uppländsk innebandy.

SILVERTECKEN
Silvertecknet kan tilldelas förening som varit ansluten till Upplands Innebandyförbund i minst 25 år och utfört ett förtjänstfullt arbete. Silvertecknet kan också tilldelas enskild person, som varit eller är verksam i föreningen i minst 15 år och utfört en gagnande verksamhet för uppländsk innebandy.

GULDTECKEN
Guldtecknet kan tilldelas förening som varit ansluten till Upplands Innebandyförbund i minst 50 år och utfört ett förtjänstfullt arbete. Guldtecknet kan också tilldelas enskild person, som varit eller är verksam i föreningen i minst 25 år och utfört en gagnande verksamhet för uppländsk innebandy.

STANDAR
Standar kan tilldelas förening eller enskild person efter särskilt beslut av styrelsen.

ANSÖKAN
Ansökningshandlingarna (ansökningsblankett) skickas per mail till uppland@innebandy.se och skall vara oss tillhanda senast 2 månader före avsedd utdelningsdag.