Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Utmärkelser

UTMÄRKELSER

<--- Se tidigare vinnare via de blå länkarna ute till vänster.

De utmärkelser Upplands Innebandyförbund kan erbjuda delas in i två kategorier:

1. Upplands Innebandyförbund delar varje säsong ut priser till de föreningar, spelare och domare som svarat för säsongens främsta insatser.

2. Dessutom finns det utmärkelser föreningar kan ansöka om från Upplands Innebandyförbund.

Följande utmärkelser delar förbundet ut varje säsong             

Årets förening –                                 
Förening som har en positiv utvecklingstrend och som gör ett gott arbete i sitt upptagningsområde.

Innebandyprofil i Uppland –       
Priset går till den person som genom sitt engagemang skapat beundran och respekt och vars bestående insatser berikat idrotten innebandy i Uppland.

Årets domare
Har god kommunikation med lag och spelare samt en positiv och seriös inställning till uppdraget. Har hållit en hög och jämn nivå under hela säsongen, oavsett vilka serier som domaren dömt.

Årets domarkomet i Uppland –   
Är engagerad på och utanför planen med en positiv inställning till innebandy. Visar stor vilja att utvecklas.

 
 

Ansök om utmärkelse!

Följande utmärkelser ansöker föreningarna om via denna blankett:
Ansökningsblankett

DIPLOM
Diplomet kan tilldelas en förening som varit ansluten till Upplands Innebandyförbund i minst 15 år och utfört en gagnande verksamhet för uppländsk innebandy. Diplomet kan också tilldelas enskild person som varit eller är verksam i föreningen i minst 10 år och utfört en gagnande verksamhet för uppländsk innebandy.

SILVERTECKEN
Silvertecknet kan tilldelas förening som varit ansluten till Upplands Innebandyförbund i minst 25 år och utfört ett förtjänstfullt arbete. Silvertecknet kan också tilldelas enskild person, som varit eller är verksam i föreningen i minst 15 år och utfört en gagnande verksamhet för uppländsk innebandy.

GULDTECKEN
Guldtecknet kan tilldelas förening som varit ansluten till Upplands Innebandyförbund i minst 50 år och utfört ett förtjänstfullt arbete. Guldtecknet kan också tilldelas enskild person, som varit eller är verksam i föreningen i minst 25 år och utfört en gagnande verksamhet för uppländsk innebandy.

STANDAR
Standar kan tilldelas förening eller enskild person efter särskilt beslut av styrelsen.

ANSÖKAN
Ansökningshandlingarna (ansökningsblankett) skickas per mail till uppland@innebandy.se och skall vara oss tillhanda senast 2 månader före avsedd utdelningsdag.