Kontakt

Martin Brandt

Utbildning

Innebandyns tränarutbildningar syftar till att ge dig som ledare rätt kompetens utifrån den nivå som dina utövare befinner sig på. Allt enligt riktlinjerna i Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Därför är strukturen på utbildningarna dels uppdelade mellan barn/ungdom (6-16 år) och junior/senior.

Grundutbildning är den första introduktionsutbildningen du går, i samband med att du godkänns av kursledaren så får du en ledarlicens som gäller i 2 år. I samband med att den går ut så är det dags att du går en ny utbildning och då ska du gå vår Steg 1 utbildning i den färg där du är aktiv.

Observera att Grundutbildningen & steg 1 skiljer sig åt mellan barn/ungdom och junior/senior, innehållet i utbildningarna är lika oavsett var i landet du utbildar dig. 

Vi erbjuder fortlöpande utbildningar, passa på att redan nu börja anmäla era ledare till dessa kompetenshöjande utbildningar för att utveckla er förening och era ungdomar.  

Varför finns det krav på ledarlicens 
Ledarlicens infördes av Upplands Innebandyförbund som krav under säsongen 2012 för att kvalitetssäkra föreningsledarnas kunskap om barn och ungdomars utveckling enligt svensk innebandys utvecklingsmodell (SIU-modellen). Målet är att utveckla ledarskapet för föreningens ledare och säkerställa att barnen tränas och utvecklas på bästa sätt i förhållande till sin ålder enligt SIU-modellen.

Det finns tre olika ledarlicensnivåer för ungdomslag

Grön nivå är för åldrarna 7 – 9 år

Blå nivå är för åldrarna 9 – 12 år

Röd nivå är för åldrarna 12 – 16 år

Hur får jag en giltig ledarlicens?

Grundutbildning är den första introduktionsutbildningen du går, i samband med att du godkänns av kursledaren så får du en ledarlicens som gäller i 2 år. 

Hur gör jag när min licens går ut?

I samband med att den går ut så är det dags att du går en ny utbildning och då ska du gå vår Steg 1 utbildning i den färg där du är aktiv. i samband med att du godkänns av kursledaren så förnyas din ledarlicens i 2 år. Har du gått Steg 1 och din licens är på väg att gå ut eller att du helt enkelt bara vill fördjupa dina kunskaper så kan du gå någon av våra licensfortbildningar och därmed förlänga din licens.

Aktuella utbildningar
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS