Vill du och din förening anordna en utbildning på hemmaplan?

Vi kommer gärna ut och håller utbildningar runt om i Uppland, det som den lokala föreningen behöver ha för att kunna anordna en utbildning är

  • En kontaktperson som kan vara kontakt mot UIBF/Kursledaren  
  • Lokal med projektor, HDMI kontakt. 
  • Lunch om det är en helgkurs(UIBF står för kostnaden men föreningen får stå för bokning/ev hämtning/transport av lunchen)
  • Fika, räcker med Kaffe och någon enklare fika till

Kontakt

Martin Brandt

Utveckling

Tränare Med Tavla Och Block.Png
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS