Förbundet

Upplands IBF

Råbyvägen 77, 754 60 UPPSALA

Telefontider:

Vardagar 09.00-16.00 (Lunch 12:00-13:30)

Ekonomi

Bankgiro: 5688-3028

Verkställande utskottet

Annica Gullin-Caspersen

Vice ordförande

Christer Strömstedt

Valberedningen

Magdalena Danielsson

Ledamot

Tobias Ridderström

Ledamot

Tävlingskommittén

Joakim Gustafsson

Ordförande

Sara Eriksson

Ledamot

Mattias Gäreskog

Ledamot

Louise Viklund

Ledamot

Hannah Ingvarsdotter Arwidson

Ledamot

Simon Andrén

Adjungerad Tjänsteman

Domarkommittén

Cassandra Reuterström

Ledamot

Martin Hallén Almroth

Ledamot

Vendela Eklund

Ledamot

Olle Isacsson

Adj Tjänsteman

Revisorer

BDO Mälardalen AB r

Huvudansvarig revisor: Isac Ilijas Dahlstedt (auktoriserad revisor)

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS