Förbundet

Upplands IBF

Råbyvägen 77, 754 60 UPPSALA

Telefontider:

Vardagar 09.00-16.00 (Lunch 12:00-13:30)

Ekonomi

Bankgiro: 5688-3028

Kanslipersonal

Verkställande utskottet

Annica Gullin-Caspersen

Vice ordförande

Christer Strömstedt

Ledamot

Valberedningen

Magdalena Danielsson

Ledamot

Tobias Ridderström

Ledamot

Tävlingskommittén

Joakim Gustafsson

Ordförande

Sara Eriksson

Ledamot

Mattias Gäreskog

Ledamot

Louise Viklund

Ledamot

Simon Andrén

Adjungerad Tjänsteman

Domarkommittén

Rohnny Åhman

Ledamot

Cassandra Reuterström

Ledamot

Martin Hallén Almroth

Ledamot

Olle Isacsson

Adj Tjänsteman

Revisorer

Sigridur Marteinsdottir

Revisor, utsedd av årsmötet

Anders Murman

Revisor, utsedd av årsmötet

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS