Seriekrav och lokala förutsättningar Uppland
Digitala matchprotokoll

Flerlagsregler (A-lag/U-lag och lag 1/lag 2)

För regler kring hur många spelare som får flyttas mellan A-lag och U-lag samt mellan lag 1, lag 2 och lag 3 på junior- och ungdomsnivå hänvisar vi till frågor och svar nedan.

Flyttregler (A-lag/U-lag och lag 1/lag 2)

Flerlagsregler  för förening med både A-lag och U-lag

Varje förening som har ett A-lag kan också anmäla ett U-lag till seriespel. En förening kan maximalt ha ett damlag, ett herrlag samt ett U-lag herrar och ett U-lag damer.

En förening kan inte anmäla två U-lag för samma kön. Ett U-lag ska spela minst en division lägre än föreningens A-lag men om A-laget spelar i seriesystemets lägsta division kan föreningen ansöka till tävlingskommittén om dispens för att även ha ett U-lag i den lägsta serien.

Om ansökan godkänns ska A-lag och U-lag om möjligt placeras i två olika serier.

Ett U-lag tvångsnerflyttas om föreningens A-lag åker ner till U-lagets division men om U-laget spelar i seriesystemets lägsta division kan dispensansökan skickas in till TK för att söka om fortsatt spel i lägsta division för U-laget trots att A-laget flyttats ner till samma nivå.

Ett U-lag kan inte gå upp om de i så fall skulle hamna på samma nivå som föreningens A-lag. Platsen tillfaller då istället nästa lag i turordningen.

Två föreningar kan inte dela på ett U-lag. På både herrsidan kan ett U-lag aldrig spela högre upp än division 3. På damsidan är kan de spela i division 2 som högst.

U-lagets matcher räknas alltid in i tabellen. Ett U-lag börjar alltid i lägsta möjliga division i Uppland. Ett U-lag kan inte göra en sammanslagning med en annan förenings A-lag och på så vis behålla U-lagets serietillhörighet.

Förflyttning av spelare mellan A-lag och U-lag. (3+2 för både herrar och damer.)

I A-laget kan föreningen alltid använda alla sina licensierade spelare av rätt kön.

U-lag på dam- och herrsidan får använda maximalt tre utespelare och två målvakter som fanns  med som spelare på protokollet vid senast påbörjade A-lagsmatch i seriespel eller kval. Om målvakt från senast påbörjade A-lags match skall spela ute i nästa U-lagsmatch räknas denne som en av de tillåtna utespelarna.

Mellan säsongerna nollställs alla spelare.

Exempel 1: A-laget spelar kl 12:00 och U-laget kl 12:30 samma dag. Senast påbörjade match är A-lagets match som började kl 12:00.

Tid på Upplands Innebandyförbunds hemsida gäller alltid även om försening i hall uppstår.

Exempel 2: A-lagets match ska börja kl 12:00 och U-lagets match kl 12:30 samma dag.

A-lagets match blir framflyttad 45 minuter men räknas ändå som senast påbörjade match då det alltid är tiden på Upplands Innebandyförbunds hemsida som gäller.

Om A-lagets och U-lagets ska starta precis samtidigt räknas inte A-lagets match som påbörjad utan då får man gå tillbaka till A-lagets förra match.

Träningsmatcher, DM-matcher, turneringar och dylikt räknas inte som A-lagsmatcher. Varje förening kan i dessa matcher använda vilka spelare de vill utan att det påverkar nästa U-lagsmatch.

Särskilda regler för U-lag i kvalspel

För U-lag som deltar i kvalspel efter seriespelet gäller fortfarande maximalt tre utespelare och två målvakter från senast påbörjade A-lagsmatch.

Denna A-lagsmatch kan vara den sista matchen i A-lagets seriespel eller senaste kvalmatch för A-laget. För spelare som spelat minst en match i A-laget under säsongen gäller att de måste ha spelat minst 5 seriematcher för U-laget under säsongen för att få vara med i U-lagets kvalmatcher.

De spelare som inte representerat A-laget alls i seriespel eller kvalspel under säsongen är fria att använda i U-lagets kvalspel.

Vad händer om ett U-lag inte följer ovanstående regler?

Om ett U-lag använder för många spelare från senaste A-lagsmatch tillfaller segern ej felande lag på WO med 5-0 under förutsättning att protest lämnats in.

Förening som använt övertaligt antal spelare åläggs böter om 1500 kronor per tillfälle i grundavgift samt 1000 kronor per övertalig spelare. Dessa böter döms ut även om protest inte kommit in.

Regler för juniorlag och ungdomslag som har fler än ett lag i seriespel

I junior- och ungdomsserierna kan en förening anmäla obegränsat antal lag i en och samma åldersklass. Föreningen kan ha flera lag i samma serie.

Förflyttning av spelare mellan ungdomslag 1, lag 2 och lag 3. (5+2 gäller.)

I lag 1 kan föreningen alltid använda alla sina licensierade spelare av rätt kön.

I lag 2, lag 3 o.s.v. får föreningen använda maximalt fem (5) utespelare och två målvakter som fanns med som spelare på protokollet vid senast påbörjade match för lag 1.

I lag 2 får föreningen alltså använda 5+2 från senaste match för lag 1. Lag 3 får också använda 5+2 spelare från senaste match för lag 1.

Föreningen kan använda andra spelare eller samma spelare i lag 3 som lag 2 just använt. Mellan lag 2 och lag 3 kan spelare förflyttas fritt om inte lag 2 spelar i en A-serie och lag 3 i en B-serie.

Om så är fallet kan lag 3 max använda 5+1 spelare från lag 2:s senaste match. (Samt 5+2 från lag 1:s senaste match).

Om målvakt från senaste match för lag 1 skall spela ute i lag 2 räknas denne som en av de fem (5) tillåtna utespelarna.

Inför DM nollställs alla spelare. Om en förening har två lag eller fler i samma åldersklass i slutspelet är det viktigt att notera att en spelare aldrig kan spela i båda lagen.

Spelarna måste alltså välja att tillhöra lag 1 eller lag 2 eller lag 3 inför slutspelet.

Vad händer om en förening använder fler än 5+2 spelare från lag 1 i lag 2 eller lag 3?

Om en förening använder för många spelare från senaste match för lag 1 tillfaller segern ej felande lag på WO med 5-0 under förutsättning att protest lämnats in.

Förening som använt övertaligt antal spelare åläggs böter om 1500 kronor per tillfälle. Dessa böter döms ut även om protest inte kommit in.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS