Småkillar på bänken vid sargen

Har du eller din föreningen frågor eller funderingar kring SIU modellen?

Funderar ni på vad SIU innebär i praktiken t ex när det gäller att samverka mellan olika lag och föräldrar i föreningen?

Hur ser en träning planerad enligt SIU modellen ut? 

Frågorna kan bli en del och givetvis är det så att det inte är alla frågor som har ett enkelt svar men om föreningen jobbar aktivt med SIU modellen så kommer en del frågetecken att bli utropstecken.

Vi finns tillgängliga för alla föreningar i Uppland att underlätta er resa mot att jobba enligt SIU i er förening. Kom ihåg att ”motorvägen” för att bidra till utvecklingen av vår idrott är att gå våra ledarutbildningar. 

Vill ni boka in en lokal utbildning i er hemmaarena dit ni kan bjuda in samtliga av föreningens ledare på en 2 timmars kvällsutbildning där vi diskuterar de olika utmaningarna som finns i innebandyn värld samt lyfta frågor som ni vill diskutera. 

Detta är ett lättsamt och trevligt upplägg som brukar vara uppskattat av föreningens ledare för att boka in en sådan träff.

Aktuella utbildningar

Kontakt

Martin Brandt

Utbildning

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS