Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Info om matchstraff

Matchstraff

Avstängda spelare/ledare
När domarna har utdömt UM3 så skickar de även en anmälan till Svenska Innebandyförbundet som begär in yttrande från inblandade parter och fattar beslut i ärendet.

Vad händer om man får matchstraff?

Matchstraff 1 (UM1)
utdelas endast för felaktig utrustning, t ex för stor vinkel på klubbans blad. Spelaren blir avstängd samma match, men får ingen vidare påföljd.
    
Matchstraff 2 (UM2) 
utdelas för upprepat olämpligt uppträdande, handgemäng, våldsamt spel o dyl. Avstängningen gäller samma match, samt nästkommande match. Det åligger berörd förening att tillse att spelare som erhållit matchstraff 2 inte medverkar i föreningens nästkommande match i samma tävling.

Matchstraff 3 (UM3)
utdelas för missfirmelse, slagsmål, brutalt spel o dyl. När en spelare får matchstraff 3, innebandyns grövsta straff, blir han automatiskt avstängd nästa match i samma tävling (serie). Spelaren är sedan fri att spela igen tills beslut kommer från Svenska Innebandyförbundet. Spelaren kan du bli avstängd under en tidsbestämd period från spel i alla serier.