Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Riktlinjer övergångar

Upplands Innebandyförbund har, i samarbete med flera av distriktets föreningar, tagit fram riktlinjer för hur spelrekrytering (värvning från andra föreningar) ska gå till. Riktlinjerna finns att läsa i detta dokument:

Riktlinjer - Övergångar

I dokumentet finns en blankett att fylla i, som skickas till kansliet, där man förbinder sig att följa dessa riktlinjer i sin förenings arbete.

Samtliga övergångsärenden ska hanteras per mejl, så vill du anmäla en är så skriver du ned en text i frågan och skickar med rubriken Övergångsärende till Uppland@innebandy.se 

Följande föreningar har undertecknat för säsongen 2020/21 

- Sirius Innebandy (Övergångsansvarig Timmy Hedlund)  

- Vaksala SK (Ordförande Kristoffer Angerstig) 

- Hagunda IF (Övergångsansvarig Anders Jansson)