Spelarutveckling

Välkommen till Skånes Innebandyförbunds Spelarutveckling


Syftet med Skånes Innebandyförbunds Spelarutveckling är att utbilda och utveckla våra spelare på röd nivå 13-16 år. Spelarutvecklingen är öppen för ALLA licensierade spelare i skånska föreningar och upplägget/innehållet är framtaget i enlighet med Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU)

Ett arbete har genomförts för att analysera vår Spelarutveckling och genom detta utveckla den och göra den ännu bättre. Den största förändringen till nästa säsong 19/20 kommer vara innehållet på samlingarna där träningsinnehållet kommer utgå ifrån Svensk Innebandys spelmodell. Det kommer finnas en röd tråd genom både inom åldersklasserna och mellan åldersklasserna.

Svensk innebandys spelmodell.

Med vår Spelarutveckling vill vi ta ansvar för utvecklingen av skånsk innebandy och aktivt vara med och utveckla individerna på röd nivå. Detta gör vi genom att vara mer än en sport och med detta menar vi att spelarna som är med ska få ut något mer än bara kvalitativa innebandyträningar. Vid varje samling kommer vi förutom innebandyträningar genomföra föreläsningar och diskussioner kring ämnen som exempelvis fysträning, den mentala hälsan och kost.

Vi vill betona och understryka att spelarutvecklingen är en kompletterande utbildning till den som redan sker ute i föreningarna genom träningar och seriespel. Vår ambition är att ha spelarutvecklingsträffar med hög kvalitet där deltagarna får med sig såväl nya innebandyintryck som nya vänner. Alla som gillar att spela innebandy är välkommen på vår spelarutveckling!

Frågor om Spelarutveckling?

Ellen Tillman
ellen.tillman@innebandy.se
040-600 59 64