Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Kallelse till Skånes Innebandyförbunds årsmöte 2020

 

Skånes Innebandyförbunds årsmöte 2020 kommer att genomföras digitalt på Teams tisdagen den 16 juni med start kl. 18:30.  

Kallelse har skickats till samtliga röstberättigade föreningar. All information om årsmötet inklusive alla möteshandlingar läggs upp löpande på denna sidan

short_text    Skrivet av Henrik Paulsson 20 maj 2020