Inkommande av erinran till Norrbottens Innebandyförbund

    
Följande tillvägagångssätt kommer användas vid handhavande av erinran:

1. Mottagande av klagomål sker alltid skriftligt och ska skickas till någon av förbundets anställda.
    Om klagomålet kommer in muntligt så behöver det även komma in skriftligt.

2. Klagomålet/ärendet tas upp av NIBF’s anställda för att beslutas hur det tas vidare.

3. Berörd föreningsordförande blir informerad muntligt om vad som kommit in.

4. En skriftlig erinran skickas ut till berörd föreningsordförande och kontaktperson 
    (om ingen annan kontaktväg är angivet till NIBF)

5. Efter 14 dagar återkopplar förningen med en åtgärdsplan samt en summering om vad föreningen har
    vidtagit för åtgärder för att förebygga alternativt förhindra det som erinran påpekar.

6. NIBF återkopplar till föreningen fyra veckor efter sista möte för att stämma av så föreningen mår bra
    och följer den åtgärdsplan som de kommit in med.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS