Domarverksamheten sköts av NIBF domargrupp (DoG) där allt från utbildning, tillsättning,
coachning och ranking av domare hanteras.

För att nå hela domargruppen använd följande e-post:
domartillsattning@nibf.se

Gustaf Vallgren: Domarkonsulent (Domaransvarig)
(Tillsättning, återbud, administration & kontakt)
E-post: gustaf.vallgren@innebandy.se
Tel.nr: 070-270 05 05

Conny Björnfot:Domarutbildning, Domarcoachverksamhet
E-post: conny.bjornfot@innebandy.se
Tel.nr: 073-814 60 03

Jörgen Eriksson: Hotell och hyrbilar
E-post: jorgen.eriksson@innebandy.se
Tel.nr: 072-539 19 06

Tobias Skogsberg: Ungdomsdomare
E-post: tobias.skogsberg@innebandy.se
Tel.nr: 070-228 71 04

 

Domarlegitimering
Domarlegitimering erhålls genom att du går anvisad domarkurs arrangerad av Norrbottens Innebandyförbund. Domarkurs måste genomföras varje säsong för att få döma i distriktet (både när det gäller distriktets tillsättning och föreningens tillsättning).

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS