Förbundet

Norrbottens Innebandyförbund

Maskinvägen 27 972 54 Luleå

Kanslipersonal

Gustaf Vallgren

Administratör, Tävlings-/Domarkonsulent

Joel Abrahamsson

Föreningsutvecklare, föreningsstöd, NIU

Robin Engström (Projektanställd 230101-231231)

Projekt återstart

Styrelsen

Conny Björnfot, Öjebyn

Ordförande

Veronika Edunger, Luleå

Vice ordförande

Åsa-Britt Wikström, Arvidsjaur

Ledamot

Saga Berglund

Ledamot

Joel Stenvall, Boden

Revisor

Valberedningen

Håkan Nyman, Kalix

Ledamot valberedningen

Tävlingskommittéen

Gustaf Vallgren

Tävlingsansvarig/sammankallande

Miroslav Hochel

Ledamot

Dennis Eriksson

Ledamot

Veronika L Edunger

Ledamot

Håkan Nyman

Ledamot

Domarkommittéen

Gustaf Vallgren

Tillsättning, återbud, administration, kontakt

Domargruppen (DoG)

Conny Björnfot, ansvarig DoG

Domarutbildning/Domarcoachning

Jörgen Eriksson ansvarig DoG

Ungdomsdomare, hyrbilar, hotell

Tobias Skogsberg ansvarig DoG

Ungdomsdomare

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS