Innebandyns nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) 

Tillsammans med Riksinnebandygymnasiet (RIG) i Umeå ska innebandyns NIU ge särskilt talangfulla innebandyspelare chansen att satsa på sin idrott under gymnasietiden.

I Svensk Innebandys rikstäckande NIU-nät ingår över 30 sökbara NIU-skolor. Svenska Innebandyförbundets NIU-modell utgår från licensvolymen för 15-årsgruppen i geografiska regioner, så kallade NIU-områden. Läsåret 2020/21 finns plats för cirka 430 nya åk 1-elever.

Majoriteten av skolorna tar in 20 killar och 20 tjejer per treårsperiod, det vill säga 12-14 elever/år. Fem skolor tar in 60 elever/3-årsperiod och har då rätt att ta in max 40 killar. Övriga skolor ska ta in lika många killar som tjejer. Filbornaskolan i Helsingborg har endast fyraårsalternativ för sitt NIU. Torekällsgy/Täljegy och Vackstanäs har gemensam verksamhet. Norrbotten och Gotland har lägre elevtilldelning eftersom licensmängden i dessa områden inte tillåter lika många elevplatser som vissa andra områden. Du som kommer från de områdena har inte mindre chans komma in på ett NIU. NIU-systemet utgår nämligen från licensmängden i geografiska regioner, så kallade NIU-områden, där samma delningstal per elevplats används i hela landet.

NIU-skolorna ansvarar i första hand för att erbjuda NIU-platser till elever hemmahörande i NIU-området. Som elev tillhör du alltid ett NIU-område, så ingen har sämre chans än någon annan att gå på NIU, även om konkurrensen förstås gör att det är hård kamp om platserna. Söker du till en skola utanför ditt eget NIU-område kan det hända att skolan inte rangordnar dig tillsammans med sökande från rätt NIU-område eftersom NIU är en regional utbildning och elevens ursprungsort därmed är av betydelse för bedömningen av utbildningens genomförande.

Om du inte har någon NIU-skola med önskat program i ditt NIU-område kan du ansöka om NIU-plats i annat område. Du kan även ha andra skäl att söka till en NIU-skola utanför ditt eget NIU-område. Om du är osäker, fråga skolan du vill söka till.

Om du är osäker vad som gäller för ansökning till andra kommuner än din hemort kan du kontrollera det med din studievägledare. Tänk också på att t.ex. inackorderingsbidrag kan variera beroende på var du bor och var du vill studera.

Tänk på att!

  • Eftersom att du kan söka till flera skolor måste du rangordna dem i den ordning du prioriterar dem om du får en NIU-plats. Det går inte att ändra rangordning för dina val när ansökningstiden gått ut. Det betyder att om du erbjuds plats på ditt förstahandsval av NIU-skola stryks ditt andra- och tredjehandsval, om du erbjuds plats på ditt andrahandsval stryks ditt tredjehandsval.

  • NIU-ansökan gäller enbart NIU-platsen på respektive skola. Du måste därför även söka ett gymnasieprogram på den NIU-skola du vill gå. Det gör du genom respektive skolas ordinarie programval. Om du erbjuds NIU-plats måste du komma in på ett program på den NIU-skola du sökt för att kunna utnyttja din NIU-plats. Din programansökan till skolan gäller även om du inte får NIU-plats. Det betyder att du också bör söka program på den gymnasieskola du vill gå om du inte erhåller någon NIU-plats. Detaljerad information om samtliga sökbara skolor erhålls genom kontakt med respektive skola.

  • Det finns också särskilda regler att ta hänsyn till vad gäller RIG och NIU. Det är viktigt att elever och föräldrar inser vikten av att själva hålla sig uppdaterade på NIU-verksamheten och särskilda regler som kan finnas för eleverna. Som exempel kan nämnas att dagens regelverk innefattar bl.a. att NIU-elever spelar ett eventuellt SDF-SM med sitt moderdistrikt, att de deltar i alla andra tävlingar med sin studieförening och att de inte kan teckna spelaravtal som binder dem till någon förening. Elever och föräldrar kan alltid få veta mer om gällande regler av skolan eleven söker till eller börjar studera på.

Om du är intresserad av Riksinnebandygymnasiet så hittar du mer information här: https://www.innebandy.se/spelare/innebandygymnasier/rig/


NIU-områden samt sökbara skolor inför ht 2022

NIU-område

Platser per 3-årsperiod & ev notering.

   

Norrbotten

 

Luleå Gymnasieskola

20 elever/3-årsperiod

   

Västerbotten, Västernorrl, Jäm/Härj

 

Umeå Elitidrottsgymnasium

60 elever/3 år

Sundsvalls gymnasium

40 elever/3 år

Örnsköldsviks gymnasium

40 elever/3 år.

   

Dalarna, Gästrikland, Hälsingland

 

Lugnet- och Kristinegymnasiet, Falun

40 elever/3 år.

Mora gymnasium

40 elever/3 år

Bromangymnasiet, Hudiksvall

12 elever/3 år

Bessemerskolan, Sandviken

40 elever/3 år

   

Uppland, Västmanland, Örebro

 

Widénska gymnasiet, Västerås

40 elever/3 år

Celsiusskolan, Uppsala

60 elever/3 år

Virginska Skolan, Örebro

40 elever/3 år

Stockholm

 

Solna Gymnasium

60 elever/3 år

Midsommarkransens Gymnasium, Sthlm

60 elever/3 år

Fredrika Bremergymnasiet, Haninge

40 elever/3 år

Tibble Gymnasium, Täby

36 elever/3 år

   

Gotland

 

Wisbygymnasiet

12 elever/3 år

   

Värmland, Västergötland, Boh/Dal

 

Älvstrandsgymnasiet, Hagfors

40 elever/3 år

Vadsbogymnasiet, Mariestad

40 elever/3 år

Fria Läroverken, Karlstad

40 elever/3 år

Sven Eriksongymnasiet, Borås

40 elever/3 år.

   
   

Östergötland, Södermanland

 

Nyköpings Gymnasium

40 elever/3 år

Fria Läroverken i Linköping

40 elever/3 år

Täljegymnasiet/Torekällgy., Södertälje

12 elever/3 år, samverkan med Vackstanäs

Vackstanäs, Södertälje

12 elever/3 år, samverkan med Södertälje.

   

Västsvenska

 

Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke

40 elever/3 år

Lerums Gymnasium

40 elever/3 år

Katrinelunds- & Bernadottegy, Göteborg

40 elever/3 år

   

Småland, Blekinge

 

Växjö Fria gymnasium

40 elever/3 år

Sandagymnasiet, Jönköping

60 elever/3 år

Stagneliusskolan & Jenny Nyströmgymnasiet, Kalmar

40 elever/3 år

   

Halland, Skåne

 

Malmö Idrottsgymnasium

60 elever/3 år

Peder Skrivares gymnasium, Varberg

40 elever/3 år

Filbornaskolan, Helsingborg

40 elever/3 år. Har endast fyraårsalternativ.

 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Älvstrandsgymnasiet, Hagfors 40 elever/3 år
Vadsbogymnasiet, Mariestad 40 elever/3 år
Fria Läroverken, Karlstad 40 elever/3 år
Sveneriksongymnasiet, Borås 20 elever/3 år. Endast killar inför ht-17.
   
   
Östergötland, Södermanland  
Nyköpings Gymnasium 40 elever/3 år
Fria Läroverken i Linköping 40 elever/3 år
Täljegymnasiet/Torekällgy., Södertälje 12 elever/3 år, samverkan med Vackstanäs
Vackstanäs, Södertälje 12 elever/3 år, samverkan med Södertälje.
   
Göteborg  
Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke 40 elever/3 år
Lerums Gymnasium 40 elever/3 år
Katrinelunds- & Bernadottegy, Göteborg 40 elever/3 år
   
Småland, Blekinge  
Kungsmadskolan, Växjö 40 elever/3 år
Sandagymnasiet, Jönköping 60 elever/3 år
Stagneliusskolan & Jenny Nyströmgymnasiet, Kalmar 40 elever/3 år
   
Halland, Skåne  
Malmö Idrottsgymnasium 60 elever/3 år
Peder Skrivares gymnasium, Varberg 40 elever/3 år
Filbornaskolan, Helsingborg 40 elever/3 år. Har endast fyraårsalternativ.
Älvstrandsgymnasiet, Hagfors 40 elever/3 år
Vadsbogymnasiet, Mariestad 40 elever/3 år
Fria Läroverken, Karlstad 40 elever/3 år
Sveneriksongymnasiet, Borås 20 elever/3 år. Endast killar inför ht-17.
   
   
Östergötland, Södermanland  
Nyköpings Gymnasium 40 elever/3 år
Fria Läroverken i Linköping 40 elever/3 år
Täljegymnasiet/Torekällgy., Södertälje 12 elever/3 år, samverkan med Vackstanäs
Vackstanäs, Södertälje 12 elever/3 år, samverkan med Södertälje.
   
Göteborg  
Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke 40 elever/3 år
Lerums Gymnasium 40 elever/3 år
Katrinelunds- & Bernadottegy, Göteborg 40 elever/3 år
   
Småland, Blekinge  
Kungsmadskolan, Växjö 40 elever/3 år
Sandagymnasiet, Jönköping 60 elever/3 år
Stagneliusskolan & Jenny Nyströmgymnasiet, Kalmar 40 elever/3 år
   
Halland, Skåne  
Malmö Idrottsgymnasium 60 elever/3 år
Peder Skrivares gymnasium, Varberg 40 elever/3 år
Filbornaskolan, Helsingborg 40 elever/3 år. Har endast fyraårsalternativ.

 

SÖK TILL NIU

VISSTE DU ATT

Totalt erbjuder NIU över 400 elever plats årligen. Inom NIU-området samarbetar befintliga NIU-skolor med varandra för att rangordna alla sökande och säkerställa att rätt elever ges en NIU-plats efter uttagningarna. Av den anledningen kommer många NIU att arbeta med gemensamma uttagningsdagar så att elever från flera distrikt kan bedömas samtidigt.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS