Den 24 mars vill förbundet tillsammans med SISU bjuda in till en träff där styrelser och sektioner från våra innebandyföreningar runt om i Norrbotten träffas och tillsammans utvecklar arbetet kring styrelse/sektionsmöten. 

Vi kommer rikta in oss på att gå igenom den moderna styrelsen/sektionen och hur den ser ut i dag, hur vi får in de vikta frågorna på dagordningen och verkligen arbetar med punkter som utvecklar föreningen.

Varje förening skickar minst två deltagare, en man och en kvinna, till träffen.Det går givetvis bra att skicka fler deltagare som så önskar.


Syftet med träffen är olika spår. En del är att föreningarnas olika styrelser och sektioner får träffas och byta erfarenheter och inspiration mellan varandra. En annan del är att ta hjälp av SISU för att konkret visa hur vi får in viktiga frågor på dagordningen som blir en stående punkt för föreningen att jobba med samtidigt som föreningarna får en inblick i ett effektivare styrelsearbete.

Efter träffen kommer det göras en uppföljning av de föreningar som var på plats för att se om och hur arbetet i deras styrelse/sektion har förändrats efter träffen och vad som ligger i planeringen framåt.

Föreningen betalar 500 kr/ deltagare som kommer kunna sökas tillbaka via idrottslyftet efter genomförd träff.

Ni anmäler er till träffen på följande länk:

Anmälan till kompetensutveckling för styrelse/sektion

Vi kommer hålla till i Luleå och vi återkommer med lokal och schema närmare träffen.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS