Könsdispens att som flicka/dam spelare spela i pojke/herr serie gäller följande:
Det finns en generell dispens för detta beslutat av distriktets årsmöte för flera år sedan.
Därmed får man göra detta utan att söka dispens förutsatt att de spelar i ett lag inom samma eller äldre åldersklass/färg som de tillhör åldersmässigt.
OBS! Detta gäller Norrbottens serier.
Denna dispens är avgiftsfri och kostar inget.

Könsdispens att som pojke/herr spelare spela i flick/dam serie gäller följande:
Dispens för pojke eller herrspelare i serie för flickor eller damer kan sökas men medges väldigt restriktivt.
OBS! Detta gäller Norrbottens serier.
Denna dispens kostar 500 kr.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS