Allmänt

Tänk på att dispenser är till för individens utveckling för att kunna flyttas till en lämplig spelnivå. Dispenser är ej till för att toppa lag. Missbrukas dispenshanteringen av en förening kan Norrbottens Innebandyförbund ta bort möjligheten till dispensen.
Antal dispenser per seniorlag får maximalt uppgå till tre (3) per match, samt ska behovsprövas vid minst ett tillfälle per säsong (genom förnyad dispensansökan).
Dispens gäller tom 5/12-2023 sen måste ny ansökan beviljas.

Regelverk

SIBF Tävlingsbestämmelser 2023/2024:

”Förening får inte använda B-licensierade spelare i tävlingsmatch för seniorlag. SDF har rätt att i lokala förutsättningar föreskriva annan ordning i distriktstävlingarna. Dispens ska vara individuell, vara behovsprövad och gälla för spelare som är ett år yngre än A-licens. Med individuell och behovsprövad avses att föreningen inte kan erbjuda spel inom föreningen i annat lag alternativt att spelarunderlaget för föreningens seniorlag är för litet, dvs. dispens ska beviljas för detta. Dispens ska inte beviljas baserat på en spelares förmåga/utvecklingsbehov. Dispens ska sökas hos berört SDF. Godkänd dispens gäller även kvalificering till förbundsserie.
Antal dispenser per seniorlag får maximalt uppgå till tre (3) per match, samt ska behovsprövas vid minst ett tillfälle per säsong (genom förnyad dispensansökan).
Spelare som beviljas dispens får fortsatt delta i seriespel för ungdomslag administrerade av SDF. Spelaren har även rätt att delta i cuper och SM-tävlingar för ungdom/junior. Godkänd dispens gäller även kvalificering till förbundsserie."

Förtydligande vad som gäller:
Åldersmässigt att som underårig spelare spela i seniorserie gäller följande:
- Spelare födda 2007 kan fritt spela i Senior, Junior och Röda serier.
- För spelare födda 2008 kan man söka och få dispens att spela i seniorserie samt kan också spela i röda serie spelaren normalt spelar i.
- För spelare födda 2009 eller yngre får ej denna "yngre spelare (2008) i seniorserie" dispens beviljad.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS