Dispens av särskilda skäl gäller följande:
- Man kan ansöka om dispens av särskilda skäl vad gäller att frångå gällande reglemente eller direktiv.
Det kan ex. vara att som överårig får deltaga i ett lag i som ligger i lägre serie än högsta serien i den färg man vill/ska spela eller att som ex. 2-3 år äldre få deltaga i laget.
Det kan ex. vara att frångå punkter ur seriedirektivet. Det ska alltid finnas en bra motivering/förklaring för att chansen till beviljad dispens ska öka. 
- Vid dispens av särskilt skäl bör det framkomma om det finns dokumentation som kan styrka ansökan. Detta skickas in via e-post till gustaf.vallgren@innebandy.se som en komplettering till ansökan.

Särskilda skäl kan exempelvis vara av medicinska, sociala eller andra personliga särskilda skäl som gå att styrkas.
Dessa dispenser bedöms från ärende till ärende och medges väldigt restriktivt.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS