Vi ingår i arbetet som kallas för Samsyn.
Tillsammans med handboll, basket, ishockey, fotboll och RF-SISU Norrbotten jobbar vi för att våra ungdomar ska ha möjlighet att dubbelidrotta upp till 15 år.

Syftet med Samsyn Norrbotten är att det ska verka för att barn och ungdomar ska kunna hålla på med så många idrotter som möjligt, så länge som möjligt.
Därför ska Samsyn Norrbotten ge stöd i den vardagliga verksamheten och åstadkomma bättre kommunikation mellan idrotterna på alla nivåer. Det ska vara lätt för ledare och idrottande barn och ungdomar att prioritera när aktiviteter krockar.

Arbetet pågår nu för fullt att förankra detta i respektive idrotts styrelse.

Följ denna länk för att läsa mer:

www.rfsisu.se/Norrbotten/Viarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/SamsynNorrbotten/

Annons:
Annons Rosa 320 X 320
Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS