Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Styrelsen och kommittéer

Ordförande:

Mikaela Mikaelsson
Tel: 070-678 23 32

Vice Ordförande:

Stefan Holmström
Tel: 070-213 77 67

Ledamöter:

Annica Erixon
Tel: 076-135 71 08

Marcus Gunnarsson
Tel: 070-332 02 55

Ulf Norgren
Tel: 072-240 15 02

 

Revisor:

Lars Ekeståhl

Revisorsuppleant:
Mats Ragnarsson

Kommitteér och utskott

Inom Västerbottens Innebandyförbund finns ett antal komittéer:


RDK - Regel och Domarkommittén

Har huvudansvaret för distriktets domare. Har sammanträde en gång per månad där klassificering, utbildning samt fortbildning diskuteras samt utvärderas. Hit vänder sig domare samt lag och privatpersoner med frågor, klagomål och beröm angående regler samt domare i Västerbotten.


Ordförande:

Ulf Norgren, Skellefteå
vasterbottendk@innebandy.se


TK - Tävlingskommittén


TK fattar alla beslut gällande serieläggningar, upp- och nerflyttningar samt ev. åtgärder vid avhopp samt uppkomna friplatser inom distriktets serier. Kommitén behandlar även inkomna protester samt andra ärenden av serieteknisk natur.

Ordförande:

Lars Hjalmarsson, Skellefteå

Övriga medlemmar:
Raymond Lundmark, Skellefteå
Patrik Eklund, Umeå