Domarpolicy Ungdomsserierna

Direktiv för ungdomsserien:

VIBF påminner som alltid om att det viktigaste är att ha roligt. Detta gäller såväl spelare, ledare som domare.

Domare och ledare uppmanas att före matchstart uppdatera varandra kring vilka direktiv som gäller för aktuell division.

Samtliga ungdomsserier:

Agerande som strider mot Fair Play, såsom protest mot domslut och osportsligt uppträdande ska alltid rendera utvisning enligt regelhandboken, utan att någon tillrättavisning behöver ges.

Domarna ska speciellt se till att beivra spel med hög klubba och hårt spel vid sarg.

Undantag från Regelhandboken på ungdomsnivå

I tävling avsedd för spelare som är 16 år eller yngre ska följande undantag från Regelhandboken tillämpas:

Undantag 1

- När en spelare eller ledare som inte är noterad i matchprotokollet deltar i matchen. Förseelsen ska ej leda till tekniskt matchstraff, utan i matcher där utvisningar tillämpas i stället bestraffas med mindre lagstraff. Spelaren/ledaren noteras därefter och får fortsätta matchen.

Oaktat ovan är det ej tillåtet att vara fler än 20 spelare och 5 ledare i byteszonen. (Regelhandboken 301,1 samt 305,1). Spelaren/ledaren kan i ett sådant fall således ej fortsätta delta i matchen.

Undantag 2

- När en spelare deltar som utespelare efter att i samma match ha deltagit som målvakt. Förseelsen ska ej leda till lindrigt matchstraff, utan det är tillåtet att delta som utespelare, trots att man tidigare i matchen deltagit som målvakt. 

Detta enligt Svenska Innebandyförbundets Tävlingsbestämmelser Kapitel 6 §1 a. säsongen 2023 - 24 samt 2024 - 25.

Dessa undantag gäller exempelvis på Röd nivå i seriespel och turneringar, i USM samt i Distrikts-SM.

Regeldirektiv Ungdomsserierna

Åldersklassen RÖD: Pojkar och Flickor

Full tillämpning av regelboken, men

  • Målvakt får delta i match som utespelare i period 2


Åldersklassen BLÅ: Pojkar och Flickor

Full tillämpning av regelboken, men

  • Målvakt får delta i match som utespelare i period 2
  • Lagkapten behöver inte utses

Alla utvisningar är personliga vilket innebär att laget fortfarande spelar med 4 utespelare på planen. Den utvisade spelaren får efter utvisningstidens slut återgå till sitt avbytarbås.

Sker detta under spelet får ej spelaren beträda planen på väg till båset (för att undvika att bli för många spelare på planen)

 

Åldersklassen GRÖN: Pojkar och Flickor

  • Fria byten för målvakt
  • Lagkapten behöver inte utses
  • Inga utvisningar ska dömas utan felande lag/ spelare tillrättavisas.
  • Inga rullande byten (domare ska underlätta så att byten ska kunna ske smärtfritt; spelet återupptas först efter domarens godkännande).

Undantaget:

Utvisningar för hårt spel och osportsligt uppträdande ska alltid rendera i ett personligt straff.

För att fortsatt kunna stödja våra ungdomsdomare att tryggt kunna utföra sina uppdrag åt VIBF och föreningarna, har VIBF:s Regel & Domarkommitté tagit fram följande direktiv.

Ledare som före, under eller efter tävling försöker påverka ungdomsdomare; som systematiskt kritiserar, kommenterar, skriker, slår ut med armarna från avbytarbåset eller på annat sätt förminskar domarinsatsen hör inte hemma i Västerbottens innebandyhallar.

(Se direktiv: Osportsligt uppträdande)

Positiv och negativ kritik välkomnas av RDK för att understödja vårt arbete med att utveckla våra ungdomsdomare.

Negativ kritik mot domaren tas med ledamot av RDK, ej med domaren.

Ev. samtal (ej diskussion!) med domare efter matcher ska vara konstruktiva; ske med respekt och i vänlig samtalston.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS