Domarpolicy Ungdomsserierna

Direktiv för ungdomsserien:

VIBF påminner som alltid om att det viktigaste är att ha roligt. Detta gäller såväl spelare, ledare som domare.

Domare och ledare uppmanas att före matchstart uppdatera varandra kring vilka direktiv som gäller för aktuell division.

Samtliga ungdomsserier:

Agerande som strider mot Fair Play, såsom protest mot domslut och osportsligt uppträdande ska alltid rendera utvisning enligt regelhandboken, utan att någon tillrättavisning behöver ges.

Domarna ska speciellt se till att beivra spel med hög klubba och hårt spel vid sarg.

 

Regeldirektiv Ungdomsserierna

Åldersklassen RÖD: Pojkar och Flickor

Full tillämpning av regelboken, men

  • Målvakt får delta i match som utespelare i period 2


Åldersklassen BLÅ: Pojkar och Flickor

Full tillämpning av regelboken, men

  • Målvakt får delta i match som utespelare i period 2
  • Lagkapten behöver inte utses

Alla utvisningar är personliga vilket innebär att laget fortfarande spelar med 5 utespelare på planen. Den utvisade spelaren får efter utvisningstidens slut återgå till sitt avbytarbås.

Sker detta under spelet får ej spelaren beträda planen på väg till båset (för att undvika att bli för många spelare på planen)

 

Åldersklassen GRÖN: Pojkar och Flickor

  • Fria byten för målvakt
  • Lagkapten behöver inte utses
  • Inga utvisningar ska dömas utan felande lag/ spelare tillrättavisas.
  • Inga rullande byten (domare ska underlätta så att byten ska kunna ske smärtfritt; spelet återupptas först efter domarens godkännande).

Undantaget:

Utvisningar för hårt spel och osportsligt uppträdande ska alltid rendera i ett personligt straff.

För att fortsatt kunna stödja våra ungdomsdomare att tryggt kunna utföra sina uppdrag åt VIBF och föreningarna, har VIBF:s Regel & Domarkommitté tagit fram följande direktiv.

Ledare som före, under eller efter tävling försöker påverka ungdomsdomare; som systematiskt kritiserar, kommenterar, skriker, slår ut med armarna från avbytarbåset eller på annat sätt förminskar domarinsatsen hör inte hemma i Västerbottens innebandyhallar.

(Se direktiv: Osportsligt uppträdande)

Positiv och negativ kritik välkomnas av RDK för att understödja vårt arbete med att utveckla våra ungdomsdomare.

Negativ kritik mot domaren tas med ledamot av RDK, ej med domaren.

Ev. samtal (ej diskussion!) med domare efter matcher ska vara konstruktiva; ske med respekt och i vänlig samtalston.

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS