Västerbottens Innebandyförbund har tillsammans med föreningarna tagit fram ett policydokument gällande värvningar och övergångar av unga spelare. Dokumentet som ursprungligen togs fram redan 2008 har uppdaterats och vidareutvecklats till den version som fastställdes vid en tävlingsträff 2023-04-19. Tanken är att dokumentet ska vara levande och vid behov uppdateras.

Vår förhoppning är att alla distriktets föreningar ställer sig bakom policyn och att de gemensamma riktlinjerna följs.


 

Föreningar i Västerbotten som ställer sig bakom policyn

Bygdeå GIF
Byske FF
Citykamraterna BK
Clemensnäs IF
Ersboda SK
Gimonäs Umeå IF
Holmsund City IBC
Hörnefors IF
IBK Dalen
IBK Umeå Norr
IBS Dalen
Obbola IK
Röbäcks IF
Sandåkerns SK
Skellefteå Floorball Club
Skellefteå IBS
Spöland Vännäs IF
Stöcke IF
Sävar IK
Team Thorengruppen SK
Team Thorengruppen Ungdom SK
Thorengruppen IBK
Täfteå IK
Umeå City IBF
Vindelns IF

Övergångpolicy och samsyn mellan Västerbottens innebandyföreningar

Västerbottens Innebandyförbund vill skapa en gemensam policy och samsyn mellan distriktets föreningar då det gäller värvningar och övergångar av unga spelare. Med unga spelare avses barn- och ungdomar som fortfarande går i grundskolan. Med värvningar och övergångar avses då föreningar, eller enskilda personer i dessa föreningar, selektivt väljer ut unga spelare i syfte att locka en talangfull spelare att byta förening. Men det kan även gälla när spelare och/eller deras föräldrar söker sig till ”bättre och mer framgångsrika lag” för att man tror på en bättre utveckling i ett ”bättre lag”. Konsekvenserna för den drabbade föreningen/laget kan i bägge dessa fall bli stora.

Att behålla ”så många som möjligt så länge som möjligt” är ett av idrottsrörelsens och Svensk Innebandys viktigaste hörnstenar. För att detta ska vara möjligt är det av yttersta vikt att så många föreningar som möjligt har verksamhet så länge som möjligt för våra ungdomar. Övergångar riskerar att slå sönder de drabbade föreningarnas lag då de ”bästa” spelarna försvinner.

Bakgrund

Redan 2008 enades Västerbottens Innebandyförbund tillsammans med de då närvarande föreningarna om en övergångspolicy vid en ordförandeträff. Policyn fungerade bra under en tid men i takt med att ledare och ordföranden byttes ut och nya föreningar tillkom, blev policyn mer och mer bortglömd. I samband med en föreningsträff 2019 togs nya tag för att arbeta fram en uppdaterad övergångspolicy och samsyn kring problemet. Tyvärr hann policyn inte introduceras och få något genomslag innan Covid-19 drabbade världen. Men nu är det dags att återigen samlas kring en policy som föreningarna kan stå bakom och som efterlevs av alla parter. Många föreningar efterfrågar också en tydlig policy då de själva drabbats av värvningar och övergångar till andra föreningar.

Anledningarna till att unga spelare lämnar sin moderförening eller förening i närområdet är flera. Ibland beror det på att spelare och/eller föräldrar söker sig till bättre och mer framgångsrika lag för att man tror på en bättre utveckling i den bättre miljön. Ibland görs värvningar som initierats av ledare som gärna vill förstärka laget med ”bra” spelare från andra föreningar för att skapa ett ännu starkare lag. Det kan också handla om föreningar som vill plocka åt sig talanger på ett tidigt stadium och erbjuder bättre utveckling genom fler och bättre träningar samt spel på en högre nivå.

Konsekvenserna av övergångar och värvningar av unga spelare

Oavsett vad orsaken är till övergången eller värvningen, så medför det oftast stora problem för laget och föreningen som drabbas. Det har i vissa fall inneburit att lag har fått lägga ner då deras ”bästa spelare” gått till ett annan förening/lag. De spelare som blir kvar tycker inte att det är lika roligt att vara kvar då de ”bästa spelarna” lämnat laget. Det kan också innebära att en liten spelartrupp blir ännu mindre och till slut tvingas laget att lägga ner då de blir för få för att kunna bedriva verksamhet. Förutom det tråkiga med att spelare kanske slutar i allt för tidig ålder, så gör spelarkoncentrationen till färre lag att konkurrensen minskar i åldersklassen och nivån, och att man därigenom får sämre förutsättningar till utvecklingen av de spelare som är kvar. Med färre lag att möta i närområdet eller regionen så blir det mer resor för att möta bra motstånd. Fler och längre resor kan i sin tur medföra att ännu fler spelare väljer att sluta.

Syfte

Syftet med övergångspolicyn är att undvika värvningar bland unga spelare innan de gått ut grundskolan. Att spelare ska byta förening i allt för unga år är sällan av godo. De flesta barn- och ungdomar mår bäst av att få utvecklas i en trygg och harmonisk miljö, i sitt närområde tillsammans med sina kamrater, fram till dess att de börjar gymnasiet. Att några satsande föreningar tar de bästa spelarna i en årgång medför många gånger att lag tvingas lägga ner p g a spelarbrist och att konkurrensen minskar då det blir färre lag. Om vi låter våra ungdomar utvecklas i lugn och ro i en positiv och trygg miljö, kommer de, förutom att vara aktiva innebandyspelare under längre tid, också att vara mer mogna för en satsning på innebandy då de når junioråldern.

Målsättning

Vi vill att varje barn- och ungdomsspelare stannar kvar i sin moder-/närområdesförening under hela grundskolan och att övergångar inte genomförs utan att synnerliga skäl föreligger. Det skall givetvis vara möjligt att byta förening, t. ex. om man flyttar eller då andra skäl föreligger såsom utanförskap, mobbning eller liknande. Grunden är att försöka få alla föreningar att förhålla sig till detta. Dialog ska föras mellan förening A och förening B om varför spelaren vill byta förening. Dialogen förs mellan föreningarnas ordförande/sportsligt ansvariga. Enskilda tränare/ledare skall inte själva ta initiativ eller genomföra dessa föreningsbyten. Om spelaren ej kontaktat sin nuvarande förening är det mottagande förenings ansvar att dialog upptas mellan föreningarna. Föreningen tar inte emot spelare från andra föreningar förrän en dialog förts med spelarens moderförening. Inga övergångar ska ske utan att båda föreningarna har haft en dialog med varandra. Även vid s.k. ”provträningar” där ledare/föreningar bjuder in spelare från andra föreningar att träna med ett lag, ska dialog först ske mellan de berörda föreningarna. Dessa provträningar är ofta förtäckta värvningsförsök och riskerar att ge falska förhoppningar till spelare innan inblandade föreningar är informerade och haft en dialog i frågan.

Gemensamma riktlinjer för Västerbottens innebandyföreningar

  • Att föreningarna INTE värvar spelare aktivt innan de går ut grundskolan. Helst ser vi att man väntar ytterligare ett år då det första året på gymnasiet oftast innebär stora förändringar för ungdomarna med ny skola, nya kamrater och mer studier. För de som valt NIU/LIU utbildningar på gymnasiet innebär det också en markant ökning av träningstillfällen per vecka, Detta sammantaget gör den totala belastningen och pressen stor på spelarna varför ett föreningsbyte kan göra mer skada än nytta.

  • Att innebandyföreningarna kommer att verka för att ungdomsspelare från andra föreningar inte tas emot utan att en dialog med moderföreningen skett. Syftet är att undvika övergångar av andra orsaker än då...
    - Spelaren flyttar till annat område, stad eller ort
    - Spelaren inte har något lag på orten eller i närområdet att spela i
    - Eller då synnerliga skäl föreligger (såsom utanförskap, mobbning eller liknande)

  • Att föreningen vid övergångar kontaktar styrelseordförande eller liknande i spelarens moderförening.
  • Att inga provträningar erbjuds spelare från annan förening innan spelarens förening kontaktats.
Att föreningen kommer att arbeta för att sprida övergångspolicyn till samtliga ledare samt spelarnas föräldrar i föreningen.

Förening som vill ställa sig bakom policyn skriver under dokumentet och skickar in till VIBF så lägger vi in föreningsnamnet på denna sida.

Övergångspolicy - Samsyn

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS