Blå nivå är nivån efter Grön nivå på ungdomssidan. I Västerbotten spelar de flesta lag ett år på Grön nivå med 3 mot 3-spel för att sedan ta steget upp till Blå nivå och 4 mot 4-spel med målvakt. Spelarnas ålder är ca 9 - 11 år (födda ca 2013 - 2014 säsongen 2023/24). 

På Blå nivå är det glädje och individuell utveckling som står i fokus! Vi vill utveckla spelarnas grundläggande atletiska och tekniska färdigheter, bygga en god självkänsla och självförtroende. På den här nivån är tävlingen av sekundär betydelse, det handlar om att "lära sig träna".

Serieträff för ungdomslag på Röd och Blå nivå i Umeå och Skellefteå

Serieträffen för ledare på Röd och Blå nivå (Födda ca 2008 - 2014) genomfördes gemensamt för både Umeå och Skellefteå via videoplattformen Teams på tisdag kväll 3/10.

För de ledare som inte kunde närvara eller vill titta igenom informationen ytterligare en gång, lägger vi ut Powerpoint- presentationen från serieträffen för er.

Powerpoint- presentationen från serieträffen 3/10 - Röd och blå nivå

Serieinformation Blå nivå Västerbotten säsongen 2023/24

Anmälan
Anmälan ska vara gjord senast 3 maj 2023 via ett webbaserat anmälningsformulär som skickas ut via e-post till föreningsadresserna i början av april månad.
Serieinformation
Samtliga serier spelar seriespel med hemma och bortamöten. Hemmalaget ansvarar för domarkostnader och eventuell planhyra i hemkommunen. Serierna är färdighetsbaserade där den gångna säsongens resultat ligger till grund för serieindelning. Läs mer om hur Västerbotten arbetar enligt Svensk Innebandys Tävlingsmodell som bygger på SIU-modellen.

Matcherna på både Grön och Blå nivå spelas enligt de nationella spelformerna som är ett upplägg som tillämpas i landets samtliga distrikt med likartade regler. Spelformerna och reglerna är anpassade till barnens utveckling och ska leda till ökad aktivitet, delaktighet och spelglädje. Läs mer om de nationella spelformerna under rubriken "Dokument".

Matcherna på Blå nivå spelas 4 mot 4 plus målvakt på en mindre spelplan (30 X 15 m).
Matchtid

Blå nivå spelas 2 X 20 min med rullande speltid. Klockan stoppas vid mål, utvisningar och på domarens signal.

 

Domararvode
Domararvoden för samtliga serier i Västerbotten finns att ta del av under rubriken Domararvoden på vår hemsida.
Anmälningsavgift
Serieavgiften i ungdomsserierna är 3 000 kronor per lag. Serieavgiften debiteras föreningarna under september månad.
Avhopp efter anmälan

Om avhopp sker från anmäld plats i seriespelet efter 1 juni debiteras föreningen den ordinarie serieavgiften. 

Om avhopp sker från anmäld plats i seriespelet efter 15 augusti debiteras föreningen dubbla serieavgifter. 

 

Åldersdispenser

Åldersdispenserna är borttagna från ungdomsserierna då den traditionella åldersindelningen försvunnit från seriespelet. Om föreningen har spelare som är mer än ett år äldre än sina lagkamrater, krävs dock godkännande av VIBF för att få spela.

Ensam Kille Framför Målvakt
Spelprogram och resultat

Svensk Innebandys Tävlingsmodell 

Serieindelning:                           

Västerbottens Innebandyförbund arbetar med Svensk Innebandys Tävlingsmodell i seriespelet för barn och ungdomar. Den traditionella serieindelningen baserad på födelseår övergavs till säsongen 2012-13. Förändringen innebar att laget och den enskilda spelaren kunde spela på den nivå där de utvecklingsmässigt hörde hemma, utan hänsyn till spelarens ålder. Den genomförda förändringen har slagit mycket väl ut och är i dag en naturlig del i seriesystemet på ungdomssidan. Serieindelningen genomförs genom rangordning av lagen utifrån föregående säsongs resultat. Detta gäller för Röd och Blå nivå. Syftet är helt enkelt att få matcherna och serierna så jämna som möjligt utan hänsyn till spelarnas ålder. Vi utgår alltså ifrån vad laget presterat under säsongen 2022/23 då vi sätter samman serierna.

 

Seriesystemet:                           

Varje lag på Röd och Blå nivå deltar i två parallella seriesystem, d v s spelar i dubbla serier. Matcherna i de bägge serierna saxas under säsongen. Tanken är att det enskilda laget ska få möta såväl högre som lägre rankade lag i sina serier, och att de då får en blandning av svårare och lättare matcher. Risken med att något lag ”hamnat fel” och vinner eller förlorar nästan samtliga matcher under en säsong, är betydligt mindre med detta upplägg än med den traditionella åldersbaserade serieindelningen. Resultat och tabeller presenteras på VIBF:s hemsida för serierna på Röd nivå, alltså från ca 12 år och uppåt.

 

Serieanmälan:

Föreningen anmäler ungdomslagen till seriespel senast 3/5. Arbetsgången med ungdomslagen kommer preliminärt att ske enligt följande:

- Efter sista anmälningsdag 3/5, tar VIBF fram en ranking som baseras på lagets resultat föregående säsong. Hänsyn tas också till information som angetts i anmälningsformuläret. Observera att alla STÖRRE förändringar inom laget som bedöms påverka slagstyrkan inför kommande säsong, är viktiga att ange. Annars är risken stor att laget placeras in i fel serie, och hamnar på en felaktig nivå.

- När rankingen är klar i slutet av maj månad får föreningen/ledarna några dagar på sig att se över rankingen och inkomma med synpunkter innan rankingen slutgiltigt fastställs.

- Efter fastställd ranking påbörjar vi arbetet med serieläggning och tidssättning av matcher. Möjligheterna att ändra lagens ranking efter denna tidpunkt är mycket små.

 

Samarbete med närliggande årgångar/serier:

Om laget är beroende av spelare från närliggande årgångar för att kunna ställa upp i matcherna, är det viktigt att det kommer till vår kännedom. Det kan ju vara så att föreningen har två lag som är beroende av samarbete för att det ena laget ska kunna ställa upp till match, och att speldagarna för dessa lag krockar. Det kan även vara så att lagen hamnar i samma serie och att detta omöjliggör ett samarbete. Vi har då möjlighet att korrigera serieplaceringen för något av lagen i syfte att underlätta samarbetet och undvika att lagen möts i seriespelet. När vi lägger serierna så är vår ambition alltid att fördela speldagarna mellan närliggande serier så att de hamnar på olika speldagar. Detta är inte alltid möjligt, framförallt beroende på fullbokade hallar.
SIU Modellen

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS