Grön nivå är den första nivån för barnen på ungdomssidan. I Västerbotten spelar de flesta lag ett år på Grön nivå med 3 mot 3-spel med målvakt. Säsongen efteråt tar de flesta lag steget upp till Blå nivå och 4 mot 4-spel. Spelarnas ålder är ca 8 - 9 år (födda ca 2015 säsongen 2023/24).

Till säsongen 2023/24 planerar VIBF att genomföra matcherna på Grön nivå i sammandragsform. Det innebär fler matcher vid varje tillfälle och att antalet matchdagar blir färre. Under covid-åren har vi varit tvungna att organisera matcherna på Grön nivå som enkelmatcher för att minimera antalet spelare och publik i våra hallar.

På Grön nivå är det glädje och rörelse i fokus! Här är utveckling av grundläggande motoriska färdigheter och att bidra till god självkänsla viktigare än strävan att vinna.

Serieträff för ungdomslag på Grön nivå i Umeå och Skellefteå

Serieträffen genomfördes digitalt för ledare på Grön nivå gemensamt för både Umeå och Skellefteå på tisdag tisdag kväll 17 oktober.

För ledare som ej kunde närvara vid serieträffen går det att ta del av presentationen nedan.

Powerpointpresentation från serieträffen

Serieinformation Grön nivå Västerbotten säsongen 2023/24

Anmälan
Anmälan ska vara gjord senast 25 augusti 2023 via ett webbaserat anmälningsformulär som skickats ut via e-post till föreningsadresserna.

När föreningen anmäler ett lag till sammandragsspel på Grön nivå räknar vi med att man är tillräckligt många spelare i truppen för att kunna ställa upp med två 3 mot 3-lag med målvakt vid matchtillfällena. Lämpligt antal spelare bör därför vara ca 15 - 20 stycken.
Serieinformation
Matcherna på Grön nivå planeras till säsongen 2023/24 att spelas i sammandragsform. Det innebär att man vid varje matchtillfälle får spela fler matcher och att det blir färre matchdagar under säsongen. Vi räknar med ca 6 tillfällen då laget får spela flera matcher under några timmar. 

Så här planerar vi för matcherna på Grön nivå i Västerbotten

Arrangör av sammandraget

Alla anmälda lag får ett tillfälle under säsongen då man är arrangör för ett sammandrag med flera matcher. Totalt kan det handla om 4 – 6 timmar under en dag där matcherna och lagen avlöser varandra.

Arrangören av sammandraget ansvarar för att funktionärer finns på plats för att ta hand om lagen och ansvarar även för sekretariatet. Det finns också möjlighet (i de flesta hallar) att sälja fika under dagen och tjäna lite pengar till lagkassan. Arrangören ansvarar även för att bygga om befintlig sarg till två mindre spelplaner samt att man återställer sargen och städar hallen efter genomfört sammandrag.

 

Matcherna

Förening A (hemmalag) möter Förening B (bortalag) där bägge föreningarna kommer till matchtillfället med två 3 mot 3-lag med målvakter. Lämpligt antal spelare per lag är ca 7 – 10 spelare.

Två matcher startar samtidigt på de bägge spelplanerna mellan föreningarnas bägge lag.

På Spelplan 1 möts Förening A lag 1 – Förening B lag 1
På Spelplan 2 möts Förening A lag 2 – Förening B lag 2

Matchtiden är 15 minuter. Därefter blir det paus i 5 minuter. Sedan påbörjas nya matcher enligt följande.

Förening B:s bägge lag (bortalagen) byter spelplan med varandra.

På Spelplan 1 möts då Förening A lag 1 – Förening B lag 2
Och på Spelplan 2 möts Förening A lag 2 – Förening B lag 1

Matcherna på Grön nivå spelas 3 mot 3 plus målvakt på mindre spelplaner (20 X 12 m).
Matchtid

Matchtiden är 15 minuter. Sekretariatet stoppar klockan var 90:e sekund för byten genom signal från matchklockan. Spelet återupptas av försvarande lag, alltså det lag som befann sig i försvarszon när tiden stoppades. När alla deltagare är klara för spel igen återupptas spelet på signal från sekretariatet och matchklockan startas.

Paustiden är 5 minuter. 

 

Domararvode
Domararvoden för samtliga serier i Västerbotten finns att ta del av under rubriken Domararvoden på vår hemsida.
Anmälningsavgift
Serieavgiften i ungdomsserierna är 3 000 kronor per lag. Serieavgiften debiteras föreningarna under september månad.
Avhopp efter anmälan

Om avhopp sker från anmäld plats i seriespelet efter 25 augusti debiteras föreningen den ordinarie serieavgiften. 

Om avhopp sker från anmäld plats i seriespelet efter 15 september debiteras föreningen dubbla serieavgifter. 

 

Åldersdispenser

Västerbotten erbjuder seriespel för barn- och ungdomar från och med det år då spelarna fyller 8 år. Säsongen 2023/24 kommer de flesta spelare att vara födda 2015. Om föreningen behöver använda äldre spelare än födda 2015, måste VIBF informeras om detta.

Ensam Kille Framför Målvakt
Spelprogram och resultat
Närbild Tekning Två Blad Och Boll Två Glada Knattar Som Gör Segertecknet

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS