Svensk Innebandys Tävlingsmodell 

Serieindelning:              
Västerbottens Innebandyförbund arbetar med Svensk Innebandys Tävlingsmodell i seriespelet för barn och ungdomar. Den traditionella serieindelningen baserad på födelseår övergavs till säsongen 2012 - 13. Förändringen innebar att laget och den enskilda spelaren kunde spela på den nivå där de utvecklingsmässigt hörde hemma, utan hänsyn till spelarens ålder. Den genomförda förändringen har slagit mycket väl ut och är i dag en naturlig del i seriesystemet på ungdomssidan. Serieindelningen genomförs genom rangordning av lagen utifrån föregående säsongs resultat. Detta gäller för Röd och Blå nivå. Syftet är helt enkelt att få matcherna och serierna så jämna som möjligt utan hänsyn till spelarnas ålder. Vi utgår alltså ifrån vad laget presterat i seriespelet under säsongen då vi planerar ranking och serieindelning inför nästkommande säsong.

Seriesystemet:
               
Varje lag på Röd och Blå nivå deltar i två parallella seriesystem, d v s spelar i dubbla serier. Matcherna i de bägge serierna saxas under säsongen. Tanken är att det enskilda laget ska få möta såväl högre som lägre rankade lag i sina serier, och att de då får en blandning av svårare och lättare matcher. Risken med att något lag ”hamnat fel” och vinner eller förlorar nästan samtliga matcher under en säsong, är betydligt mindre med detta upplägg än med den traditionella åldersbaserade serieindelningen. Resultat och tabeller presenteras precis som tidigare på VIBF:s hemsida för serierna på Röd nivå, alltså från ca 12 år och uppåt.

Serieanmälan:
Föreningen anmäler ungdomslagen till seriespel under våren. Arbetsgången med ungdomslagen kommer preliminärt att ske enligt följande:

- Efter sista anmälningsdag som brukar vara i månadsskiftet april/maj, tar VIBF fram en ranking som baseras på lagets resultat föregående säsong. Hänsyn tas också till information som angetts i anmälningsformuläret. Observera att alla STÖRRE förändringar inom laget som bedöms påverka slagstyrkan inför kommande säsong, är viktiga att ange. Annars är risken stor att laget placeras in i fel serie, och hamnar på en felaktig nivå.

- När rankingen är klar i slutet av maj månad får föreningen/ledarna några dagar på sig att se över rankingen och inkomma med synpunkter innan rankingen slutgiltigt fastställs.

- Efter fastställd ranking påbörjar vi arbetet med serieläggning och tidssättning av matcher. Möjligheterna att ändra lagens ranking efter denna tidpunkt är mycket små.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS