Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Tävlingar

Skånes Innebandyförbund anordnar seriespel, poolspel och Knatteligan . Anmälan sker normalt i mitten av maj inför varje säsong. Här följer kort information om våra tävlingsklasser.

Representationslagsserier (A-lag och andralag)

D1 består preliminärt av 12 lag och D2 består preliminärt av 8 lag. Övriga lag spelar i D3.

H2 består preliminärt av 12 lag och H3 består preliminärt av 20 lag. Övriga lag spelar i H4.

Representationslagen kan endast anmälas till den division man är kvalificerad till, eller till lägsta divisionen. En förening har rätt att anmäla ett (1) lag (A-lag) i divisionssystemet för herrar/damer. Om A-laget inte spelar i lägsta divisionen har föreningen även rätt att anmäla ett (1) andralag.

B-licensspelare (födda 2003 eller senare) får inte spela tävlingsmatcher i seniorlag.

Lagen lottas in i ett seriespel där samtliga lag möts hemma och borta (trippelmöte kan förekomma).

Damer Div 1 spelas preliminärt vecka 39-11.

Damer Div 2 och 3 spelas preliminärt vecka 39-12.

Herrar Div 2 spelas preliminärt vecka 39-12.

Herrar Div 3 och 4 spelas preliminärt vecka 39-12.

Utvecklingsserier

I utvecklingsserien finns ingen övre åldersgräns. B-licensspelare (födda 2003 eller senare) får inte spela tävlingsmatcher i seniorlag.

Föreningar har rätt att anmäla mer än ett lag till utvecklingsklass. Två föreningar kan delta med ett gemensamt lag.

Lagen indelas geografiskt (om antalet lag möjliggör det) i ett seriespel där samtliga lag möts hemma och borta (trippelmöte kan förekomma).

HU spelas preliminärt vecka 40-12.

Herrjuniorserier

Herrjunior 18 – JAS är för spelare födda 2000 eller senare. Serien adminstreras av Svenska IBF och det är också dit man anmäler lag.

Herrjunior 18 – är för spelare födda 2000 eller senare. Föreningar har rätt att anmäla mer än ett lag och två föreningar kan delta med ett gemensamt lag i HJ18.

Herrjunior 18 spelas preliminärt vecka 39-12. Herrjunior 18 - JAS spelas preliminärt vecka 38-16 (seriespel och slutspel).

För flick- och pojkar födda 2002 och senare. Om samma förening deltar med mer än ett lag i en klass, är det tillåtet att förflytta spelarna mellan lagen. SKIBF rekommenderar dock sparsam förflyttning av spelare från svår till lätt serie i samma åldersklass.

Röd Nivå (12-16 år) - Seriespel

Röd Nivå spelas enligt traditionellt seriespel, d v s lagen spelar match nästan varje vecka (dubbel- eller trippelmöte) och tabell förs för respektive serie.

Föreningar har rätt att anmäla flera lag till respektive klass. Två föreningar kan delta med ett gemensamt lag i samtliga klasser. Tävlingskommittén kan godkänna spel för lag i en ett år yngre klass.

Pojkklasser PA-PD delas in i lätt och svår klass medan Pojkar E delas in geografiskt på hösten och nivåindelat på våren. Respektive förening väljer själv vilken klass de vill anmäla sig till. Vid behov kan dock Tävlingskommittén ranka och flytta på lag för att få till en bättre serieindelning. Om antalet anmälningar möjliggör det så kan även flickklasser delas in lätt och svår klass.

Röd nivå (12-16 år) spelas preliminärt vecka 39-12.

Blå nivå (9-12 år) - Poolspel 

Poolspel tillämpas i klasserna F/PA, F/PB och F/PC och är för spelare födda 2006 och senare . Det är tillåtet att förflytta spelare mellan lagen och klasserna. I poolspelet får inte serietabeller konstrueras eller publiceras och resultaten ska därför endast noteras i matchrapporten.

Poolspelet spelas enligt Svensk Innebandys Utvecklingsmodell – Blå nivå. Klassindelningen är nivåanpassad. Det finns ingen kvalificering för att spela på en viss nivå, utan det är upp till ledaren för det enskilda laget, tillsammans med föreningen, att anmäla ett lag till rätt klass.

Det innebär att man anmäler ett lag till en lämplig klass utifrån gruppens utvecklingsålder vilket innefattar barnens fysiska, kognitiva och emotionella utveckling samt innebandykompetens. I C-klasserna finns en åldersbegränsning där spelarna får vara högst 11 år (födda 2007).

Lagen möts i sammandrag vid 6-8 olika tillfällen (beroende på nivå) under säsongen. Vill man spela färre sammandrag kan man meddela detta till Skånes IBF i samband med serieanmälan.

Matcherna i A-klassen spelas med planstorleken ca 40x20 meter med 5 utespelare + målvakt. I B- och C-klass spelas matcherna med planstorleken ca 32 x 16 meter och mellanstora målburar (120 x 90 cm)

Blå Nivå (9-12 år) spelas preliminärt vecka 41-12.
 

Grön nivå (7-9 år) - Knatteligan

Knatteligan tillämpas i klasserna F/PA, F/PB och F/PC och är för spelare födda 2009-2012 Det är tillåtet att förflytta spelare mellan lagen och klasserna. I Knatteligan får inte serietabell konstrueras eller publiceras.

Knatteligan spelas enligt Svensk Innebandys Utvecklingsmodell – Grön nivå. Klassindelningen är nivåanpassad. Det finns ingen kvalificering för att spela på en viss nivå, utan det är upp till ledaren för det enskilda laget, tillsammans med föreningen, att anmäla ett lag till rätt klass.

Det innebär att man anmäler ett lag till en lämplig klass utifrån gruppens utvecklingsålder vilket innefattar barnens fysiska, kognitiva och emotionella utveckling samt innebandykompetens. Dock finns en åldersbegränsning i C-klasserna där spelarna får vara högst 8 år (födda 2010).

Klasserna B och C spelas med tre utespelare utan målvakt medan Flickor-/Pojkar A spelas med 3 utespelare och målvakt med mellanstora målburar (120 x 90 cm). Planen ska vara max 10x20 m och minst 8x12 m. Detta innebär att man kan spela i en liten gympasal eller dela in en stor plan i mindre planer. Inga krav på en komplett sarg finns.

Lagen möts i sammandrag vid 6 olika tillfällen under säsongen. Vill man spela färre sammandrag kan man meddela detta till Skånes IBF i samband med serieanmälan.

Grön Nivå (7-9 år) spelas preliminärt vecka 42-12.