Valberedningen informerar 230508

Publicerad
Innebandybollar

Valberedningen vill härmed informera om vilka personer vars mandatperiod utgår vid Skånes Innebandyförbunds årsmöte den 19 juni 2023, samt vilka av dessa som ställer sig till förfogande för omval/nyval. Ansvaret för nomineringar till distriktsstyrelsen och valberedningen ligger hos föreningarna i Skåne. Var med och påverka framtiden för Skånsk Innebandy!

Distriktsstyrelsen

Ledamöter: (val på två år)

Henrik Wetterlundh – ställer upp för omval
Marie Ålund – ställer upp för omval
Jan-Olof Andersson – ställer upp för nyval (adjungerad ledamot under säsongen 22/23)
Thomas Önnevik – ställer upp för nyval (adjungerad ledamot under säsongen 22/23)

Ordförande Johan Sandahl samt ledamöterna Björn Gyllensjö, Emmy Nilsson och Timmy Renud har ett år kvar av sina mandatperioder.

Nominering

Skånes innebandyföreningar avger förslag på personer för val till Skånes Innebandyförbunds styrelse senast den 22 maj 2023. Valberedningen mottar gärna förslag på nyval och även föreningars eventuella stödnomineringar på de som ställer upp för omval. Förslagen skickas till valberedningen på  anders.nilsson@innebandy.se.

Nya personer som nomineras ska vara tillfrågade om sitt eventuella intresse och bör känna till sin nominering (detta gäller inte de personer som namnges ovan då de redan är tillfrågade). Förslag på lämpliga kandidater ska innehålla personuppgifter.


Valberedningen

Ledamöter: (val på ett år)

Anders Nilsson - ställer sin plats till förfogande
Anders Nåfält - ställer sin plats till förfogande
Andreas Skog - ställer sin plats till förfogande

Nominering av ledamöter till valberedningen samt frågor kring denna process skickas till skane@innebandy.se.

 

Frågor eller funderingar?
Ni är när som helst välkomna att ta kontakt med valfri person i valberedningen.

Kontaktuppgifter:

Anders Nilsson, anders.nilsson@innebandy.se
Anders Nåfält, anders.nafalt@innebandy.se
Andreas Skog, andreas.skog@innebandy.se

Väl mött på Årsmötet 2023!

 

Vänliga hälsningar 

Valberedningen Skånes Innebandyförbund

Anders Nilsson, Anders Nåfält, Andreas Skog

Publicerad av Henrik Paulsson

Valberedningen informerar

Info från Valberedningen - 230508
Dela

Relaterade nyheter

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS