Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Vintern är kommen!

Här hittar ni information om Svensk Innebandys väderdirektiv och hur ni ska gå tillväga om en match måste ställas in:

Väderdirektiv

short_text    Publicerat av Peter Dahlberg 2021-12-02, kl 09:11