Så fungerar nya appen:

Lär känna funktionerna i appen: se videon och lär dig följa lag/serier, lägga in, visa och dölj kommentarer. Klicka här.

Premiär för Grundutbildningen för föreningsledare

I förra veckan lanserades Grundutbildningen för föreningsledare på Svensk Innebandys utbildningsportal innebandy.se/utbildning och redan under onsdagskvällen genomfördes den första GU:n i Sverige hos Gantofta IBK.

Hela föreningens styrelse bestående av sju personer deltog för att bland annat få kunskap om hur SIU-modellen och dess tio nyckelfaktorer påverkar arbetet som föreningsledare. På plats var också representanter från Svenska Innebandyförbundet för att studera hur utbildningsmaterialet fungerar i praktiken. Det blev en mycket lyckad premiärkväll med många diskussioner om hur föreningen kan utvecklas vidare. 

Syftet med Grundutbildningen är att föreningsledare, såsom styrelser, ska ha lika hög kunskap om Svensk Innebandy Vill och SIU, som alla de ledare som genomgått motsvarande tränarutbildning. Skånes IBF har målsättningen att samtliga skånska föreningar senast säsongen 19/20 ska ha genomgått GU för föreningsledare. Efter utbildningen ges möjlighet att tillsammans med konsulent från Skånes IBF jobba vidare med er föreningsutveckling utefter vilka behov som finns hos er förening. Utbildningsmaterialet bekostas av medel från Idrottslyftet och utbildningen är därmed helt kostnadsfri. 

Kontakta oss på Skånes IBF på ida.fjallmyr@innebandy.se eller 040-600 59 62 för att boka in Grundutbildningen till er förening.   

short_text    Skrivet av Henrik Paulsson 17 januari 2019