Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Information avseende nya allmänna råd

Folkhälsomyndigheten har kommunicerat nya allmänna råd som ska gälla fr.om. 14 december. I dessa finns riktlinjer för träning för spelare födda 2004 och äldre samt för enstaka matcher för spelare födda 2005 och yngre.

Träning för spelare födda 2004 eller tidigare
Svenska Innebandyförbundet har efter dialog med RF och de andra lagbollidrotterna utarbetat rekommendationer som ett komplement till de råd och riktlinjer som redan finns. Observera att råden nedan gäller träning. Spelare födda 2004 eller tidigare ska ej spela match.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer avseende träning för personer födda 2004 eller tidigare:
Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta. För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

1. hålla avstånd till varandra,
2. inte dela utrustning med varandra,
3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
4. undvika gemensamma omklädningsrum,
5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
6. utföra aktiviteten i mindre grupper

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och ungdomar födda 2005 och senare.

SIBF:s kompletterande rekommendationer för träning för spelare födda 2004 eller äldre:
Att genomföra träning under situationen med covid-19 ställer höga krav på anpassning och att varje individ tar ett stort ansvar för att minska risken för smittspridning.

Håll avstånd
Byt om hemma
Håll genomgångar utomhus eller i stor lokal
Välj övningar som minimerar fysisk kontakt
Undvik fysisk kontakt som inte är en naturlig del av spelet

Dela inte utrustning med varandra
Tänk på vattenflaskor, västar, handdukar osv

Genomför aktiviteten utomhus
Om möjligt genomför träningen utomhus

Ersätt träningspass inomhus med utomhus i högre utsträckning
Fysträning bör ske utomhus, undvik gym

Transport
Res till träning individuellt

Undvik att resa kollektivt

Utför aktiviteten i mindre grupper
Åtta (8) personer ska vara normerande

Om fler än åtta tränar tillsammans i samma idrottshall bör respektive träningsyta vara tydligt avgränsad med vikvägg eller motsvarande
Blanda inte träningsgrupperna
Sätt samman träningsgrupper utifrån de som redan träffas socialt t.ex. i skola eller arbete
Minimera antalet ledare och andra runt gruppen

 

Träning och tävling för spelare födda 2005 och senare
Region Skåne har anpassat de nationella råden utifrån hur smittspridningen ser ut i Skåne. Det innebär att de födda 2005 och senare kan fortsätta träna om de själva är friska och ingen de bor med har covid-19. De får inte delta i matcher/tävlingar där de möter andra lag.

Skånes Innebandyförbunds Tävlingskommittés info gällande uppskjutna matcher

Länk till Folkhälsomyndighetens allmänna råd i sin helhet.

Region Skånes anpassningar av de allmänna råden 

Länk till SIBF:s corona-info

short_text    Publicerat av Henrik Paulsson 2020-12-15, kl 19:48