Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Åstorp/Kvidinge Innebandysällskap söker klubbchef

Å/K IBS befinner sig inför en spännande fas och har tagit beslut att långsiktigt utveckla innebandyverksamheten i Åstorp. Därför sökes nu en driven och engagerad klubbchef som vill vara med och utveckla verksamheten mot ställda mål.

Å/K IBS grundades 1998 och är en ideell förening vars främsta syfte är att erbjuda barn, ungdomar och vuxna att under organiserade former träna och tävlingsspela innebandy. Målsättningen är att vara en klubb med en ungdomsverksamhet av hög kvalité och att vara ett naturligt steg mellan lägre division och spel på högre/elitnivå för juniorer och seniorer. Å/K IBS ska driva en verksamhet där den enskilde individen står i centrum. Vidare är det oerhört viktigt att varje enskild individ utbildas i sin egen takt och att rent spel ska eftersträvas oavsett ålder och kön. Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra all verksamhet.

Rollbeskrivning
I rollen som klubbchef kommer du tillsammans med styrelsen och övriga ideella krafter driva föreningens övergripande arbete och skapa förutsättningar för att Å/K IBS utvecklas inom både den breda ungdoms- och seniorverksamheten. Klubbchefen har det operativa ansvaret för all verksamhet men arbetet genomförs med stöd av andra ideella resurser. 

Klubbchef kan sammanfattas som en ledare med förmåga att få människor att samarbeta för att uppnå önskade resultat. Som klubbchef ska du verka för att föreningens värdegrund kommuniceras och efterlevs samt att hålla samman föreningens olika verksamheter genom såväl tydlig styrning som dialog med verksamhetsledare, föräldrar och medlemmar.

Klubbchefen är föreningens ansikte utåt och skall vara en samlande och drivande kraft för att skapa goda relationer såväl internt som externt med samarbetspartners, kommunen och andra intressenter.

Rollen är heltid med arbetstiden kommer att variera över året vilket medför att flexibel årsarbetstid önskas.

Om dig
För att lyckas i rollen som klubbchef hos Å/K IBS tror vi att du är en tillgänglig, kreativ, driven, inlyssnande person som även har stor kunskap i hur en ideell förening fungerar och besitter stor social kompentens. Du har även en stor koordinerings förmåga då klubbchefen kommer vara navet i Å/K IBS.

Vi ser att du har en bakgrund som ledare inom företags- eller idrottsverksamheten, antingen som klubbchef eller annan roll där verksamhetsstyrning/-utveckling har varit en stor del av arbetsuppgifterna. Förutom ovanstående kommer vi sätta värde på meriter inom ledarskap, ideell föreningsverksamhet, marknad inklusive sponsorarbete och ekonomi.

Sista ansökningsdag

Ansökan sänds till ordforande.akibs@gmail.com senast 23 december

short_text    Publicerat av Henrik Paulsson 2021-12-16, kl 17:34