Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Ordförandekonferens 2020

Kallelse till Ordförandekonferens (Tävlingskonferens) 2020

Tisdag 16 juni kl.18.30
Plats: Digitalt i Teams

Program:

18.30 Konferensförhandlingar

- Mötets öppnande
- Fastställande av röstlängd
- Fastställande av dagordning
- Val av Ordförande, Sekreterare och Justerare/Rösträknare.
- Behandling av inkomna förslag och motioner
- Behandling av förslag till särskilda tävlingsföreskrifter 2020 - 2021
- Övriga frågor
- Mötets avslutande

Ca 19.30  Start Årsmöte 2020

Möteshandlingar:

Lokala föreskrifter 2019–20
Förslag till lokala föreskrifter 20-21
Motion IBK Bergum
Svar på Motion IBK Bergum