Redovisning

Säsongen 2019 - 2020

Säsongen 2020 - 2021

Säsongen 2021 - 2022

Vad är Föreningspulsen?
På ordförandekonferensen 2019 presenterade vi Föreningspulsen som är ett styrverktyg för att kunna sätta fokus på olika områden inom föreningsarbetet. Områden som ligger lite mer utanför det sportsliga och förbundsstyrelsen ser som förbättringsområden i den totala verksamheten. Grunden till mätetalen ligger i ett dokument där fyra huvudområden med underområden identifierats (Se Föreningspulsen_STYR_1.0.pdf)

Värdegrundsarbete/hallklimat, Föreningen, Verksamhet och Aktiviteter

Två revisioner per år
Målsättningen är att revidera styrdokumentet vartannat år så att värdet av de olika områdena att andras mellan tvåårsperioderna. Avsikten är också att Föreningspulsen skall utgöra ett mervärde i våra gemensamma kontakter med partners och andra. Ett slags förenings-CV för oss att visa upp och förklara hur vi i vår idrott, arbetar med dessa fokuspunkter.       

Föreningspulsen 1.0 – fortfarande en pilotversion
Fortfarande gäller att detta är ett komplext system av siffror och nu vill vi att föreningarna granskar sina resultat och inkommer med önskemål om justeringar. Dessa gör vi inte omgående utan vid en senare korrigeringsomgång. Det är tex. så att om föreningsstyrelsens och valberedningens sammansättning inte framgår av klubbens hemsida, men uppfyller målen, så blir resultatet ändå noll. Alltså krävs bara att uppgifterna publiceras för att ändra på resultatet på den punkten.

De flesta talen är inhämtade via IBIS och föreningarnas hemsidor samt utbildningsstatistik.

Hjälp oss nu att trimma och inkom med synpunkter på nedan mejladress. 

Feedback: vastsvenska@innebandy.se

Om er förening samarbetar nära en annan förening och vill stå under ett namn, så har ni möjlighet till det (t.ex. Pixbo Wallenstam IBK och Pixbo Wallenstam IBF, de generar dock inte nödvändigtvis fler poäng). Hör i så fall av er till ovanstående mejladress.

/ Västsvenska Innebandyförbundet - Marknadsgruppen 

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS