Utbildningssubventioner 2023 - gäller från 1 maj till och med 16 oktober 2023

Följande subventioner gäller subvention av deltagaravgift vid centralt
arrangerade utbildningar. Dessa subventioner gäller för upp till 10 deltagare från samma förening/utbildningstillfälle, se subventioner för grupputbildningar längre ner i dokumentet.


Ledarutbildningar

Grundutbildning- Barn och ungdom/ Junior och senior
Utbildningsavgiften avgör hur mycket som subventioneras. Upp till 1260 kr betalar kursdeltagare 500 kr efter subvention (500 kr dras av på ansökt belopp). Över 1 260 kr betalar kursdeltagare 500 kr plus beloppet som överstiger 1 260kr (500 kr + överstigande belopp dras av på ansökt belopp).

Steg 1 Grön, Blå & Röd samt Målvakt Röd
Utbildningsavgiften avgör hur mycket som subventioneras. Upp till 1600 kr betalar kursdeltagare 900 kr efter subvention (900 kr dras av på ansökt belopp). Över 1 600 kr betalar kursdeltagare 900 kr plus beloppet som överstiger 1 600kr (900 kr + överstigande belopp dras av på ansökt belopp).

Steg 1 svart
Fast subvention: 1200 SEK/deltagare.

Licensfortbildningar – Lekens betydelse, Knäkontroll, Träningsplanering och Innebandyfys
Utbildningsavgiften avgör hur mycket som subventioneras. Upp till
1 050 kr betalar kursdeltagare 300 kr efter subvention (300 kr dras av på ansökt belopp). Över 1 050 kr betalar kursdeltagare 300 kr plus beloppet som överstiger 1 050kr (300 kr + överstigande
belopp dras av på ansökt belopp).


Domarutbildningar
Matchledare
Utbildningsavgiften avgör hur mycket som subventioneras. Upp till 1000 kr betalar kursdeltagare 250 kr efter subvention (250 kr dras av på ansökt belopp). Över 1000 kr betalar kursdeltagare 250 kr plus beloppet som överstiger 1000kr (250 kr + överstigande
belopp dras av på ansökt belopp).

Ungdomsdomare
Utbildningsavgiften avgör hur mycket som subventioneras. Upp till
1 200 kr betalar kursdeltagare 500 kr efter subvention (500 kr dras av på ansökt belopp). Över 1 200 kr betalar kursdeltagare 500 kr plus beloppet som överstiger 1 200kr (500 kr + överstigande belopp dras av på ansökt belopp).

Följande tabell gäller subvention av deltagaravgift vid föreningsutbildningar med fler än 10 deltagare från samma förening/utbildningstillfälle:

Utbildning

 11-18 deltagare

19-25 deltagare

GU b&u/j&s max 560 kr/deltagare max 360 kr/deltagare
Steg 1 g,b,r målvakt r  max 500kr/deltagare max 300 kr/deltagare
Matchledare  max 550 kr/deltagare max 350kr/deltagare
Ungdomsdomare  max 500kr/deltagare  max 300kr/deltagare
Licensfortbildningar  max 450/deltagare  max 250kt/deltagare

De belopp som anges för respektive utbildning samt antal deltagare är den maximala subvention som kan betalas ut per deltagare. De angivna beloppen betalas alltid ut om inte utbildningsavgiften per deltagare är lägre än de angivna maxbeloppen.


Organisationsledarutbildning
Grundutbildning Organisationsledare
170 SEK/deltagare (100 % subvention)

Digitalt verktyg - Föreningsutveckling
Vår Förening Vill
249 SEK/deltagare (100 % subvention)


Vanliga frågor & svar kring ansökan av subventioner
• Var görs ansökan?
På IdrottOnline
• Vem kan ansöka?
Föreningens ordförande, kassör eller firmatecknare av idrottsmedel.
• Hur görs en ansökan?
Se separat guide
• Vilket belopp ska vi ansöka om?
Sök ALLTID hela beloppet som står på er faktura/fakturor, handläggare gör uträkning av aktuell subvention.
• När betalas pengarna ut?
Efter godkänd ansökan samt inskickad och godkänd
återrapport. 
• Vilket formulär gäller vid ansökan om utbildningssubvention?

Typ av idrottsmedel (formulär): Ledar- & domarutbildning 2023
• Grundutbildning- Barn och ungdom & Junior och senior
• Steg 1 Grön, Blå, Röd & Svart
• Målvakt Röd
• Knäkontroll, Lekens betydelse, Träningsplanering, Innebandyfys
• Matchledare
• Ungdomsdomare


Typ av idrottsmedel (formulär): Vår Förening Vill/GU  Organisationsledare 2023
• Vår Förening Vill
• Grundutbildning Organisationsledare

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS