Föreningsdomare grön och blå nivå - Matchledare

Att vara Föreningsdomare innebär att man dömer matcher i egen förening. De spelare man dömer är barn yngre än 12 år (grön och blå nivå). Efter genomförd kurs på 4 klocktimmar får man matcher tilldelade av sin egen förening.

På kursen går vi bland annat igenom matchledarskap, vilka regler som gäller för barnmatcher och rörelse och placering.

Domarkläder, obligatoriskt med domartröja framtagen av Västsvenska innebandyförbundet svarta shorts och svarta strumpor av idrottsmodell.

Vi rekommenderar att du är 15 år eller äldre.

Kursavgiften är 925 kr (725 kr utan domartröja) inkl. inloggning till utbildningsportalen och faktureras föreningen om inget annat överenskommits. 

Föreningsdomare på röd nivå - Ungdomsdomare
Har du dömt tidigare på föreningsdomarnivån har du möjlighet att gå en heldagsutbildning och döma de lägre Pantameraserierna i egen förening.

Kursen är på 8 klocktimmar. Kursavgiften är 1125kr inkl. regelbok.

Föreningsdomare i föreningen
Föreningsdomarnas roll är att döma barnmatcher upp till 11 år i den egna föreningen. 

Målet är att föreningarna skall bli självförsörjande av domare till sina barnmatcher. För att nå detta mål så finns det ett styrelsebeslut att varje förening minst skall utbilda två domare per varje tre lag de anmäler till spel i åldrarna 8-11 år.

Subvention
Våra utbildningar subventioneras via Svenska Innebandyförbundet, Projektstöd IF. Föreningen söker bidrag efter genomförd utbildning med fakturan som underlag på IdrottOnline.

Matchledarutbildningarna subventioneras med 100 %.
Ungdomsdomare kostar 200 kr efter subvention.

Frågor? Kontakta jaana.gander@innebandy.se

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS