Tillsammans med RF - SISU, Göteborgs fotbollsförbund, Handbollsförbundet Väst, Westra Sveriges Basketförbund  och Göteborgs ishockeyförbund är vi med och driver föreningslyftet 2022-2023 där RF - SISU är huvudansvariga. 

Anmäl er till jaana.gander@innebandy.se 
Föreningens namn
Namn och roll på deltagaren/deltagarna
Vilken arbetsgrupp ni önskar vara med i

Syftet med Föreningslyftet är att:

stärka föreningslivet genom att arbeta och höja kompetensen med organisationsutveckling och bl a skapa förutsättningar för multiidrottande.  

arbeta med strategi 2025 skapa förutsättningar för livslångt idrottande, stärka och förmedla idrottens värdegrund. 

nätverkande regelbundet med både idrottsspecifika träffar men också med föreningslivet i närområdet. 

Agenda för 2022        

Lokala träffar: RF-SISU är sammankallande och agendan för dessa träffar är Samsyn Idrotten Göteborg 
- Informera och utbilda i vikten av multidrotten för den idrottsliga utvecklingen och folkhälsan.
- Tillsammans skapa lokala överenskommelser och avtal för samsyn kring möjligheten till multiidrott.

SDF träffar: fortsätter med våra arbetsgrupper inom:

Nya tränings-och tävlingsformer
Vi arbetar utifrån Innebandyn Vill och målet är att öka antalet innebandyspelare genom att skapa nya möjligheter kring träning och tävling,

Nya tränings-och tävlingsformer i norr
Vi arbetar utifrån Innebandyn Vill och målet är att öka antalet innebandyspelare i norr utifrån förutsättningarna med längre avstånd. Hitta nya möjligheter kring träning och tävling.

Föreningsutveckling
Fortsätta utveckla Hallklimat och dess implementering, värdegrundsarbete.

Ungdomsdelaktighet
Starta upp en ungdomskommitté med ungdomar mellan 13-20 år i distriktet.
Ungdomarna är en stor målgrupp och här skapar vi en mötesplats för de som vill vara med och utveckla innebandyn utifrån ungdomsperspektiv.

Vi bjuder in föreningar under augusti/september till:

Ny syn på träning & tävling norr

Ny syn på träning & tävling söder

Hallklimat

Ungdomsdelaktighet

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS