Svensk Innebandys Utvecklingsmodell

Du börjar din tränarutbildning med att gå en grundutbildning. 

Tränare för barn och ungdom:
Grundutbildning för tränare för barn/ungdom 0 – 16 år

Tränare för junior och senior:
Grundutbildning för tränare för junior/senior 16 år och uppåt

Efter grundutbildningen går du en tränarutbildning med praktik, se resp. färg nedan.

GRÖN nivå

Tränare för barn på GRÖN NIVÅ 6 - 9 år
Grundutbildning för tränare för barn/ungdom
Steg 1 Grön

Komplettera med
Lekens betydelse Grön
Regelkväll Grön

BLÅ nivå

Tränare för barn på BLÅ NIVÅ 9 - 12 år
Grundutbildning för tränare för barn/ungdom
Steg 1 Blå

Komplettera med
Lekens betydelse Blå
Regelkväll Blå

RÖD nivå

Tränare för ungdomar på RÖD NIVÅ 12 – 16 år
Grundutbildning för tränare för barn/ungdom
Steg 1 Röd

Komplettera med
Licensfortbildning Träningsplanering Röd
Regelkväll junior/senior och röd
Licensfortbildning Knäkontroll
Målvakten Röd

SVART nivå

Tränare för JAS/Senior fr. 17 år
Grundutbildning för tränare för junior/senior
Steg 1 Svart

Komplettera med
Regelkväll junior/senior och röd
Licensfortbildning Knäkontroll


Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS