Västergötlands Innebandyförbund lanserar Trygg Innebandy

Säsongen 2023/24 kommer vi att införa ett certifikat för föreningar att ha skapat handlingsplan för att förebygga och agera vid övergrepp mot barn och unga, mellan barn och unga samt vid uppkomna krissituationer i föreningen. 

Plan för Trygg Innebandy 2023/2024

Januari 2023  –Polisen föreläser digitalt via Teams. Allmänt om samhällsproblemet våld och övergrepp mot barn och unga.

Februari 2023  – Patrik Sjöberg, f.d. friidrottsstjärna föreläser i Alingsås. Patrik Sjöberg föreläser om sitt liv som idrottsstjärna men också om sin uppväxt som brottsoffer för sexuella övergrepp. Fokus på hur man förebygger och upptäcker övergrepp. Kännetecken hos offer och förövare.

Maj 2023 - Lotta Vöcks Möller föreläser om barnkonventionen i praktiken

Januari 2024 - Digital föreläsning med Ulla Thorslund "Motverka sexuella övergrepp mot barn och unga"
Läs mer här

Mars 2024 – Viktor Andersson och Markus Andersson via Teams. Vi lanserar konceptet Trygg Innebandy i föreningarna. Utbildning hur man gör handlingsplanen för certifikat.

Maj 2024  – Viktor Andersson och Markus Andersson.
Möjlighet för föreningarna att söka certifikat.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS