Årsmötet är VIBF:s högst beslutande organ. Årsmötet beslutar om vilka personer som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen och som revisorer.

Enligt VIBF:s stadgar ska årsmöte genomföras före utgången av juni månad varje år. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.

Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet skall vara Västergötlands Innebandyförbunds styrelse tillhanda senast 6 veckor före mötet.

Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS