Inom Västergötlands IBF finns det tre över gränserna för domare. För att vara behörig att döma matcher måste domare innan varje säsong genomföra domarutbildning.

Föreningsdomare
Som föreningsdomare går du en utbildning varje år och denna utbildning sker ute i din förening. Varje förening måste ha en domaransvarig. Domaransvarig ute i föreningarna har ansvaret att stötta och ge dig matcher att döma.

 • Matchledare
  Ålder: Fylla minst 14 år det året som aktuell säsong inleds.
  Domarkurs: Föreningsdomarutbildning
  Får döma: Poolspel på grön nivå, samt blå nivå Serie 1-3.

 • Ungdomsdomare
  Ålder: Fylla 15 år det året som aktuell säsong inleds.
  Domarkurs: Föreningsdomarutbildning
  Får döma: Poolspel på grön nivå, Blå Serie 1-3 och Röd Serie 4-6


Distriktsdomare
Ålder: Fylla 18 år det året som aktuell säsong inleds (Eventuell dispens från 16 år).
Domarkurs: Distriktsdomarutbildning
Får döma: Alla serier*

* = På distriktsnivå rankas alla domare av Domarkommittén. Rankingen avgör vilken nivå som domaren tillsätts på. Utöver rankingen har Domarkommittéen satt olika krav för att få döma i de olika senior- och juniorserierna för distriktsdomarna. Domaren måste både rankas och klara kraven för att tillsättas på respektive nivå. 

Kraven är följande:

Division 2:
Klarat av att springa 2200 meter på Cooper-testet (konditionstest) samt att man gått en giltig domarkurs.

Division 3:
Klarat av att springa 2000 meter på Cooper-testet (konditionstest) samt att man gått en giltig domarkurs.

Övriga serier:
Klarat av att springa 1800 meter på Cooper-testet (konditionstest) samt att man gått en giltig domarkurs.

Oavsett nivå så måste alla distriktsdomare få minst 18 av 20 rätt på regelprovet.

Konditionstest och regelprov utförs varje år vid domarkurserna.

--------------------------------------------------------------

Distriktsdomarutbildningar
De tre första åren utbildas samtliga distriktsdomare, oavsett klassificeringsnivå, via tre Distriktsdomarutbildningar (1, 2 Udda och 2 Jämn). Därefter utbildas domaren via Distriktsdomare Fortbildning eller Licenskurs. 

Distriktsdomare 1
Detta är den första utbildningen domaren går när man är intresserad av att döma på distriktsnivå eller på Röd nivå i den egna föreningen. Denna utbildning går domaren bara en gång. Utbildningen är endags utbildning och lägsta ålder för att gå Distriktsdomare 1 är 18 år (född 2006). Viss dispens kan ges redan från 16 år men då krävs godkännande av Västergötlands IBF:s domarkommitté.


Distriktsdomare 2 (Udda och Jämn)
Oavsett olika system för att ranka domare i distrikten så går alla distriktsdomare dessa utbildningar. De kommer arrangeras vartannat år, båda utbildningarna måste genomföras innan domaren går vidare i utbildningsstegen.


Licenskurs
Licenskurs är för de domare som inte har ambitioner att bli högre rankade än distriktets högsta ranking och inte har avsikt att gå vidare i sin domarkarriär. Domaren har stor erfarenhet och dömer enbart i Västergötland. 


Distriktsdomare Fortbildning Lokal
Distriktsdomare Fortbildning Lokal är för de domare som just nu inte har ambitioner att bli högre rankade än distriktets högsta ranking, men i framtiden ser möjligheter att ta sig upp på förbundsserienivå.

Distriktsdomare Fortbildning Lokal riktar sig till den del av domarkåren som har ett intresse för att utveckla sitt domarskap eller för dig som är mycket intresserad av att utveckla ditt domarskap ytterligare. 


Distriktsdomare Fortbildning Regional
Distriktsdomare Fortbildning Regional är för de domare som har för avsikt att avancera i sin karriär.

Distriktsdomare Fortbildning Regional är en tvådagars utbildning dit Västergötlands IBF nominerar domare. Utbildningen arrangeras av Svenska Innebandyförbundet på olika platser i landet.

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS