Inbetalning sker till vårt bankgiro 5098-1844 ange cupens och förenings namn vid inbetalning.

Sanktionsavgifter

Deltagande lag 0-15 år från 16 år
upp till 8 lag 0 kr 500 kr
9-16 lag 500 kr 1 000 kr
17-32 lag 750 kr 1 500 kr
över 33 lag 1 000 kr 2 000 kr

 

Alla sanktionerade cuper i Sverige hittar du i iBIS under "Cuper" (fliken Förening -> Cuper).

Cuparrangörens skyldigheter - viktigt!

 • Ansökan för sanktion av cup sker via iBIS Föreningsklient och behandlas av föreningens distrikt.
 • Ansökan kan skapas av Föreningsadministratören men bara skickas in av ordförande eller kassören.
 • Förening som beviljas sanktion åläggs att ta det fulla ekonomiska ansvaret för arrangemanget.
 • Om arrangemanget av någon anledning blir inställt så tar föreningen det fulla ekonomiska ansvaret gentemot de föreningar som redan anmält sig. Eventuellt inbetalda anmälningsavgifter skall återbetalas inom en vecka efter fattat beslut om inställt arrangemang.
 • Vid ev. inställd turnering återbetalas inte sanktionsavgiften, då sanktionen redan är behandlad.
 • I klasserna Flickor/Pojkar 11 år och yngre får ej poängberäkning, tabell eller skytteliga förekomma.
 • Domare till turneringen tas ut i samråd med berört distriktsförbund. Observera att domarna i god tid ska få reda på de avsteg som turneringen beviljats.
 • En tävlingsjury bestående av minst tre (3) personer varav minst en (1) ska vara SDF representant, dessa ska finnas tillgängliga om något problem skulle uppstå. Eventuella protester efter turneringen ska skickas till administrerande SDF.
 • Ansökan skickas in senast två månader innan turneringsstart.
 • Föreningar som inte är anslutna till SIBF äger ej rätt att deltaga i sanktionerad turnering.
 • All marknadsföring om arrangemanget skall vara sanningsenlig.
  En avgift kan tas ut om ansökan kommer in sent eller om ingen sanktionsansökan har kommit in till oss.

Avgift för ej ansökt sanktion m.m.

Ej sökt sanktion i tid (per tillfälle) 1 000 kr
Ej sökt sanktion och genomfört turnering (maxbelopp/tillf.) 25 000 kr
Uppenbart nonchalerande av sanktionsbestämmelserna (maxbelopp/tillf.) 25 000 kr

Upptäck mer

Nationella samarbetspartners
Pantamera
EY
OBOS